Ecology and Sustainable Development, masterprogram

120 hp
Studenter i Amazonas regnskog

Detta program ger dig en djup förståelse för ekologiska koncept och teorier. Målet är att du på ett kvalificerat sätt ska kunna arbeta med naturvårds- och miljöarbete, exempelvis med skötsel av ekosystem, ekologiska samhällen och populationer.

Ecology and Sustainable Development, masterprogram

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ecology and Sustainable Development, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ecology and Sustainable Development, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Våra kurser är baserade på konkreta case där du jobbar i nära samverkan med andra studenter, lärare och forskare. Genom hela utbildningen vässar du dina kunskaper i experimentdesign, modellering, systemanalys, analys av data och kommunikation. Under en sexveckorspraktik, och senare när du skriver ditt examensarbete, fortsätter du att träna dina färdigheter och börjar bygga ett professionellt kontaktnät.

Efter utbildningen kan du arbeta för myndigheter, skogsbolag och internationella miljöorganisationer, med miljö- och naturvårdsfrågor inom jord-, skogs- eller vattenbruket. Utbildningen ger även en god grund för vidare forskarstudier.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet