Studenter i Amazonas regnskog

I en värld som står inför komplexa miljöproblem måste lösningar vara förankrade i en förståelse för ekologiska processer. Detta program ger dig nödvändiga kunskaper och praktiska verktyg för att möta miljöutmaningar och forma en mer hållbar och motståndskraftig framtid.

Ecology and Sustainable Development, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ecology and Sustainable Development, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Om du strävar efter att arbeta med globala utmaningar och har en kandidatexamen i biologi eller miljövetenskap, är det här programmet för dig. Undervisningen sker både i klassrummet och på fältet där du löser problem tillsammans med studenter, lärare och forskare. Under det första året får du fördjupade kunskaper om det vetenskapliga området ekologi och hur det tillämpas i praktiskt arbete. Som student tar du del av framstående forskning inom till exempel naturvårdsekologi och hållbar utveckling.

Externa samarbeten och internationella möjligheter

Redan under andra terminen kommer du att arbeta nära yrkesverksamma under en sex veckor lång praktik och en valfri studieresa till Sydamerika. Du kan ha din praktik på en statlig myndighet, ett företag eller en organisation i Sverige eller utomlands. Det ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att etablera ett professionellt nätverk inför ditt framtida arbetsliv. Ett nära samarbete med externa partners ger dig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att vara professionell inom området.

Ettårigt examensprojekt

En viktig del av utbildningen är det ettåriga examensarbetet, som erbjuder ytterligare möjligheter till att bygga ett professionellt nätverk och knyta forskningskontakter, båda nationellt och internationellt. Examensarbetet på 60 poäng ger dig en unik möjlighet att fördjupa dig i dina intresseområden. Du får också nödvändiga erfarenheter för att kunna ta dig ann en stor variation av meningsfulla och givande karriärvägar. Studenter med intresse för bevarandebiologi eller en viss organismgrupp kan till exempel utföra omfattande fältstudier, ofta på sommaren när studieorganismer är som mest aktiva.

Framtida möjligheter

Det finns en växande efterfrågan på yrkesverksamma med expertis inom ekologi och hållbar utveckling inom olika sektorer såsom statliga myndigheter, akademi, näringsliv och naturvårdsorganisationer. Som akademiker kan du arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor, till exempel förvaltning av ekosystem eller ekologiska samhällen och populationer, för att bevara liv på land och under vatten. Du kommer att lära dig spetskompetens och vara väl förberedd för doktorandstudier i ekologi och hållbar utveckling. 

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet