Detta program ger kunskaper och färdigheter att designa, planera, analysera och styra framtidens transport- och logistiksystem. Fokus ligger på utveckling av system för både persontransporter och godstransporter.

Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan
Programmet ger dig verktyg för att förstå och utveckla trafiksystem och logistiksystem med hjälp av optimering, simulering, telekommunikation och geografiska informationssystem. Stor vikt läggs vid hur du använder och integrerar modern informations- och kommunikationsteknologi för att utveckla systemen. Kurser i språk, muntlig och skriftlig kommunikation samt flera projektbaserade kurser förbereder dig för ledande poster i arbetslivet.

Efter examen kan du jobba som trafikingenjör eller trafikplanerare, som logistikingenjör eller logistics manager, eller som utvecklare av transportrelaterade produkter och tjänster, både i privat och offentlig sektor. Du blir också behörig för forskarutbildning inom området.

Linköpings universitet ligger i framkanten av svensk forskning när det gäller intelligenta transportsystem och kvantitativ logistik.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet