Ageing and Social Change, masterprogram, 120 hp

Åldrande är en av de stora utmaningarna för individer och institutioner i dagens föränderliga samhällen. Åldrande samhällen kräver ökad internationaliserad förståelse kring samhälls- och tvärvetenskaplig forskning samt kunskap om lämpliga policys för hållbara samhällen och framtida utveckling i ett nationellt, europeiskt och globalt perspektiv.

Ageing and Social Change, Master's Programme, 60-120 ECTS credits, Distance

HT 2022, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Ageing and Social Change, Master´s Programme, 60-120 ECTS credits

HT 2022, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Ageing and Social Change är ett masterprogram på engelska. Please visit the English web page for more information!

Information på engelska Visa/dölj innehåll