Ageing and Social Change, masterprogram

120 hp

Åldrande är en av de stora utmaningarna för individer och institutioner i dagens föränderliga samhällen. Åldrande samhällen kräver ökad internationaliserad förståelse kring samhälls- och tvärvetenskaplig forskning samt kunskap om lämpliga policys för hållbara samhällen och framtida utveckling i ett nationellt, europeiskt och globalt perspektiv.

Ageing and Social Change, Master's Programme, 60-120 ECTS credits, Distance

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Ageing and Social Change, Master´s Programme, 60-120 ECTS credits

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Ageing and Social Change är ett masterprogram på engelska. Please visit the English web page for more information!

Information på engelska