Programmet riktar sig till studenter med intresse för samhällsvetenskap som vill lära sig ledande statistisk- och beräkningsmetoder som social nätverksanalys, simuleringsmetoder, distribuerad databehandling och maskininlärning.

Computational Social Science, Master's Programme - First and main admission round

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Computational Social Science, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan
Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS) är en spetsutbildning som ska ge de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att med hjälp av avancerade datorbaserade metoder analysera komplexa sociala processer och för att utveckla teoretiskt och empiriskt grundade förklaringar av viktiga samhällsfenomen. Exempel på sådana samhällsfenomen inkluderar skolors sociala och etniska segregering, företags tillväxt, samt politisk och kulturell förändring. Masterprogrammet är mångvetenskapligt och kombinerar studier av samhällsvetenskaplig teori från ämnen såsom sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi med studier av datorbaserade metoder utvecklade inom statistik och datavetenskap.

Masterprogrammet i Computational Social Science ges på engelska. Det finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska