Child Studies, masterprogram, 120 hp

Child Studies, det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier, ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor.

Child Studies, master's programme - First and main admission round

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Child Studies, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Child Studies, Master´s Programme

HT 2021, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Information på engelska
Visa/dölj innehåll