Child Studies, masterprogram, 120 hp

Child Studies, det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier, ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor.

Child Studies, masterprogram, 120 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Child Studies, master's programme

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Anmälningsperiod 16 okt - 15 jan

Information på engelska