Child Studies, masterprogram, 120 hp

Child Studies, det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier, ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor.

Child Studies, Master´s Programme

HT 2021, Helfart, Linköping

Child Studies, Master´s Programme

HT 2022, Helfart, Linköping

Child Studies är ett masterprogram som ges på engelska. Det finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelskaVisa/dölj innehåll