Child Studies, masterprogram, 120 hp

Child Studies, det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier, ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor.

Child Studies, master's programme

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Information på engelska