Child Studies, 120 hp

Child Studies, det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier, ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor.

Child Studies, 120 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Information på engelska