Business Administration – Strategy and Management in International Organisation, masterprogram, 120 hp

På det tvååriga masterprogrammet i företagsekonomi - Strategi and Management in International Organisations (SMIO) strävar vi efter att utbilda framtida ledare med gott omdöme, som kan ta väl avvägda beslut.

Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission round

HT 2021, Helfart, Linköping

Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission round

HT 2022, Helfart, Linköping

Programmet kombinerar grundläggande akademisk kunskap (kritiskt och analytiskt tänkande) och erfarenhetskunskap (färdigheter) för att förbereda studenterna att gå längre än att bara tillämpa kända lösningar på kända problem. Efter ett framgångsrikt slutförande av programmet kommer studenterna ha förvärvat god analytisk förmåga och förmåga att tänka strategiskt. Genom ett internationellt fokus i kurser samt den internationella sammansättningen av SMIO-gruppen kommer studenterna att vara väl förberedda för att arbeta i internationella organisationer.

Då programmet ges på engelska finns mer information samt anmälningsinformation på den engelska hemsidan.

Information på engelskaVisa/dölj innehåll