Programmet fokuserar på den moderna utvecklingen i skärningspunkten mellan statistik, maskininlärning, artificiell intelligens och databashantering och förser dig med en bred kompetens och därmed goda förutsättningar på arbetsmarknaden.

Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Masterprogrammet integrerar statistisk modellering och analys med maskininlärning, data mining och datahantering. Det formar en grundlig bas för ett professionellt arbete med informationsmodellering och dataanalys i stora eller komplexa system.

Statistics and Machine Learning är ett masterprogram som ges på engelska. Det finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska