09 november 2015

Sex forskare från Linköpings universitet får dela på 18 miljoner kronor när Formas fördelar stöd till forskning om hållbar utveckling. Ett av projekten ska undersöka flytande hus som ett svar på klimatförändringarna.

En av forskarna är Sofie Storbjörk, Tema M, som får tre miljoner kronor för att undersöka hur urbana experiment kan driva klimatomställning. Bland annat ska hon, tillsammans med kollegor, titta på om flytande hus och konstgjorda arkipelager kan vara lösningen när vattennivån stiger på grund av ett förändrat klimat.

- Det krävs nya sätt att möta klimathoten, sätt som är radikalt annorlunda. I Sverige finns det redan flytande bostadshus på några ställen. Vi ska se närmre på visioner liksom hur experiment initieras, genomförs och sprids. Både i Sverige och i exempelvis i Rotterdam, säger Sofie Storbjörk.

Ett annat experiment är torg som kan fyllas med vatten. På det sättet kan man möta intensiva regn.

- Sådana lösningar är flexibla. Till vardags ytor för lek och sociala mötesplatser, men vid skyfall effektiva dagvattenlösningar, säger Sofie Storbjörk.

Övriga forskare som tilldelas medel är Magdalena Kuchler, 3,7 miljoner, Hanne Lovlie, 3 miljoner, Björn-Ola Linnér, 3 miljoner, Feng Gao, 3 miljoner och Anna Eklöf 2,5 miljoner.

Publicerad 2015-11-09

Taggar