Den strategiska forskningssatsningen inom avancerade funktionella material, AFM, vid LiU utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom materialvetenskap med som mest 500 000 kronor per år och projekt. Ansökan är öppen till den 15 oktober 2018.
Läs mer på den engelska sidan, se menyn uppe till höger

Mer om AFM