Avancerade funktionella material

Laboratoriet för organisk elektronik, LiU

Med regeringens satsning på strategiska forskningsområden som grund har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett Internationellt interdisciplinärt laboratorium för avancerade funktionella material , AFM. Forskningen bedrivs på högsta nivå i konkurrenskraftiga Excellence Center och har blivit utvärderat som excellent till utmärkt av VR, SSF och Vinnova.

Forskningen drivs med aktiv industrisamverkan. Forskarna i AFM är extremt produktiva efter akademiska måttstockar och med stora antal innovationer, patent samt avknoppningsföretag. AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads- och pappersenergi, IT-branscherna, samt livsvetenskapernas teknologi.

AFM bedriver spetsforskning kring exempelvis tunnfilmsteknik, tillväxt av halvledare med stort bandgap, självmontering av organiska elektroniska material och tryckning av organisk elektronik på stora ytor.

Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/molekylär skala ska lösa samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Här integreras forskning på multipla skalor, upptäcks nya material, möjliggörs effektiv tillverkning av komponenter och utvecklas material för effektivare energiomvandling och vit LED-belysning.

AFM konferens 2018

Nyheter från AFM

Videor

Video

Nytt material för framtidens optiska kommunikation

Perovskiter är en helt ny klass av material med en lång rad intressanta tillämpningar, som exempelvis i billiga och effektiva solceller och lysdioder. Här visar LiU-forskare hur en oorganisk perovskit överför både text och musik, snabbt och effektivt.


Video

I hennes händer blir en ros ett energilager

En superkapacitans, ett energilager har för första gången i världen formats i en växt, i det här fallen i en ros. Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter, ett forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.


Video

Värme och ljussensor med hybrid nanooptik

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring.

 


Forskarskola

Kontakt AFM

Forskningsledare

Publikationer AFM

2023

Marley Downes, Christopher E. Shuck, Robert W. Lord, Mark Anayee, Mikhail Shekhirev, Ruocun John Wang, Tetiana Hryhorchuk, Martin Dahlqvist, Johanna Rosén, Yury Gogotsi (2023) M5X4: A Family of MXenes ACS Nano Vidare till DOI
Lixiu Zhang, Luyao Mei, Kaiyang Wang, Yinhua Lv, Shuai Zhang, Yaxiao Lian, Xiaoke Liu, Zhiwei Ma, Guanjun Xiao, Qiang Liu, Shuaibo Zhai, Shengli Zhang, Gengling Liu, Ligang Yuan, Bingbing Guo, Ziming Chen, Keyu Wei, Aqiang Liu, Shizhong Yue, Guangda Niu, Xiyan Pan, Jie Sun, Yong Hua, Wu-Qiang Wu, Dawei Di, Baodan Zhao, Jianjun Tian, Zhijie Wang, Yang Yang, Liang Chu, Mingjian Yuan, Haibo Zeng, Hin-Lap Yip, Keyou Yan, Wentao Xu, Lu Zhu, Wenhua Zhang, Guichuan Xing, Feng Gao, Liming Ding (2023) Advances in the Application of Perovskite Materials NANO-MICRO LETTERS, Vol. 15, Artikel 177 Vidare till DOI