Avancerade funktionella material

Laboratoriet för organisk elektronik, LiU

Med regeringens satsning på strategiska forskningsområden som grund har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett Internationellt interdisciplinärt laboratorium för avancerade funktionella material , AFM. Forskningen bedrivs på högsta nivå i konkurrenskraftiga Excellence Center och har blivit utvärderat som som excellent till utmärkt av VR, SSF och Vinnova.

Forskningen drivs med aktiv industrisamverkan. Forskarna i AFM är extremt produktiva efter akademiska måttstockar och med stora antal innovationer, patent samt avknoppningsföretag. AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, pappers, energi-, och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi.

AFM bedriver spetsforskning kring exempelvis tunnfilmsteknik, tillväxt av halvledare med stort bandgap, självmontering av organiska elektroniska material och tryckning av organisk elektronik på stora ytor.

Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/molekylär skala ska lösa samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Här integreras forskning på multipla skalor, upptäcks nya material, möjliggörs effektiv tillverkning av komponenter och utvecklas material för effektivare energiomvandling och vit LED-belysning.

Nyheter från AFM
Visa/dölj innehåll

Videor
Visa/dölj innehåll

Nytt material för framtidens optiska kommunikation

Perovskiter är en helt ny klass av material med en lång rad intressanta tillämpningar, som exempelvis i billiga och effektiva solceller och lysdioder. Här visar LiU-forskare hur en oorganisk perovskit överför både text och musik, snabbt och effektivt.

I hennes händer blir en ros ett energilager

En superkapacitans, ett energilager har för första gången i världen formats i en växt, i det här fallen i en ros. Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter, ett forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.

Värme och ljussensor med hybrid nanooptik

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring.

 

Forskarskola
Visa/dölj innehåll

Kontakt AFM
Visa/dölj innehåll

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Publikationer AFM
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Xue Jia, Chuantian Zuo, Shuxia Tao, Kuan Sun, Yixin Zhao, Shangfeng Yang, Ming Cheng, Mingkui Wang, Yongbo Yuan, Junliang Yang, Feng Gao, Guichuan Xing, Zhanhua Wei, Lijun Zhang, Hin-Lap Yip, Mingzhen Liu, Qing Shen, Longwei Yin, Liyuan Han, Shengzhong Liu, Lianzhou Wang, Jingshan Luo, Hairen Tan, Zhiwen Jin, Liming Ding (2019) CsPb(IxBr1-x)(3) solar cells , SCIENCE BULLETIN , Vol. 64 , s. 1532-1539 Vidare till DOI