Avancerade funktionella material

Laboratoriet för organisk elektronik, LiU

Med regeringens satsning på strategiska forskningsområden som grund har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett Internationellt interdisciplinärt laboratorium för avancerade funktionella material , AFM. Forskningen bedrivs på högsta nivå i konkurrenskraftiga Excellence Center och har blivit utvärderat som som excellent till utmärkt av VR, SSF och Vinnova.

Forskningen drivs med aktiv industrisamverkan. Forskarna i AFM är extremt produktiva efter akademiska måttstockar och med stora antal innovationer, patent samt avknoppningsföretag. AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, pappers, energi-, och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi.

AFM bedriver spetsforskning kring exempelvis tunnfilmsteknik, tillväxt av halvledare med stort bandgap, självmontering av organiska elektroniska material och tryckning av organisk elektronik på stora ytor.

Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/molekylär skala ska lösa samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Här integreras forskning på multipla skalor, upptäcks nya material, möjliggörs effektiv tillverkning av komponenter och utvecklas material för effektivare energiomvandling och vit LED-belysning.

Nyheter från AFM
Visa/dölj innehåll

Fysikdagarna 2019
Visa/dölj innehåll

Video
Visa/dölj innehåll

Nytt material för framtidens optiska kommunikation

Perovskiter är en helt ny klass av material med en lång rad intressanta tillämpningar, som exempelvis i billiga och effektiva solceller och lysdioder. Här visar LiU-forskare hur en oorganisk perovskit överför både text och musik, snabbt och effektivt.

I hennes händer blir en ros ett energilager

En superkapacitans, ett energilager har för första gången i världen formats i en växt, i det här fallen i en ros. Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter, ett forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.

Forskarskola
Visa/dölj innehåll

Kontakt AFM
Visa/dölj innehåll

Igor Abrikosov, föreståndare, 013 - 28 56 50

Johanna Rosén, vice föreståndare, 013 -28 57 93

Xavier Crispin, vice föreståndare, 011 - 36 34 85

Hans Högberg, forskningskoordinator, 013 - 28 17 27

Caroline Brommesson, ansvarig forskarskolan Agora Materiae,
013 - 28 13 39

Kenneth Järrendahl, grundutbildningen 013 - 28 21 12Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Publikationer Igor Abrikosov
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Hans Arwin
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Publikationer Magnus Berggren
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Jens Birch
Visa/dölj innehåll

2018

Publikationer Irina Bouianova
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Weimin Chen
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Xavier Crispin
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Per Eklund
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Mats Fahlman
Visa/dölj innehåll

2019

David Kiefer, Renee Kroon, Anna I. Hofmann, Hengda Sun, Xianjie Liu, Alexander Giovannitti, Dominik Stegerer, Alexander Cano, Jonna Hynynen, Liyang Yu, Yadong Zhang, Dingqi Nai, Thomas F. Harrelson, Michael Sommer, Adam J. Moule, Martijn Kemerink, Seth R. Marder, Iain McCulloch, Mats Fahlman, Simone Fabiano, Christian Mueller (2019) Double doping of conjugated polymers with monomer molecular dopants Nature Materials , Vol. 18 , s. 149-+ Vidare till DOI

Publikationer Ulf Helmersson
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Lars Hultman
Visa/dölj innehåll

2019

Quanzheng Tao, Jun Lu, Martin Dahlqvist, Aurelija Mockuté, Stuart Calder, Andrejs Petruhins, Rahele Meshkian, Oleg Rivin, Daniel Potashnikov, Elad N. Caspi, Hagai Shaked, Andreas Hoser, Christine Opagiste, Rose-Marie Galera, Ruslan Salikhov, Ulf Wiedwald, Clemens Ritter, Andrew R. Wildes, Boerje Johansson, Lars Hultman, Michael Fade, Michel Barsoum, Johanna Rosén (2019) Atomically Layered and Ordered Rare-Earth i-MAX Phases: A New Class of Magnetic Quaternary Compounds Chemistry of Materials , Vol. 31 , s. 2476-2485 Vidare till DOI

Publikationer Hans Högberg
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Olle Inganäs
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Publikationer Anita Lloyd Spetz
Visa/dölj innehåll

2018

Publikationer Johan Moverare
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Magnus Odén
Visa/dölj innehåll

2019

Publikationer Johanna Rosén
Visa/dölj innehåll

2019

Quanzheng Tao, Jun Lu, Martin Dahlqvist, Aurelija Mockuté, Stuart Calder, Andrejs Petruhins, Rahele Meshkian, Oleg Rivin, Daniel Potashnikov, Elad N. Caspi, Hagai Shaked, Andreas Hoser, Christine Opagiste, Rose-Marie Galera, Ruslan Salikhov, Ulf Wiedwald, Clemens Ritter, Andrew R. Wildes, Boerje Johansson, Lars Hultman, Michael Fade, Michel Barsoum, Johanna Rosén (2019) Atomically Layered and Ordered Rare-Earth i-MAX Phases: A New Class of Magnetic Quaternary Compounds Chemistry of Materials , Vol. 31 , s. 2476-2485 Vidare till DOI

Publikationer Kajsa Uvdal
Visa/dölj innehåll

2019

2018