Avancerade funktionella material

Laboratoriet för organisk elektronik, LiU

Med regeringens satsning på strategiska forskningsområden som grund har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett Internationellt interdisciplinärt laboratorium för avancerade funktionella material , AFM. Forskningen bedrivs på högsta nivå i konkurrenskraftiga Excellence Center och har blivit utvärderat som som excellent till utmärkt av VR, SSF och Vinnova.

Forskningen drivs med aktiv industrisamverkan. Forskarna i AFM är extremt produktiva efter akademiska måttstockar och med stora antal innovationer, patent samt avknoppningsföretag. AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, pappers, energi-, och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi.

AFM bedriver spetsforskning kring exempelvis tunnfilmsteknik, tillväxt av halvledare med stort bandgap, självmontering av organiska elektroniska material och tryckning av organisk elektronik på stora ytor.

Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/molekylär skala ska lösa samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Här integreras forskning på multipla skalor, upptäcks nya material, möjliggörs effektiv tillverkning av komponenter och utvecklas material för effektivare energiomvandling och vit LED-belysning.

AFM konferens 2018Anmälan öppen till AFM 2020

Forskare inom den strategiska satsningen på Avancerade funktionella material, AFM vid LiU, bjuder in till årets konferens AFM 2020. Målet är att sprida goda resultat inom forskningsområdet, skapa nya kontakter och hitta nya samarbeten.

AFM2020 hålls på Vildmarkshotellet i Kolmården, Norrköping.

18-20 augusti 2020

Sista datum att skicka in bidrag till konferensen är 30 april. Mer information om hur du skickar in bidrag, anmälan, huvudtalare med mera hittar du på AFM2020.

Covid-19

AFM2020 följer de riktlinjer som beslutats vid Linköpings universitet när det gäller Covid-19. Trots den nuvarande osäkerheten fortsätter planeringen av AFM2020, men vi följer noga utvecklingen. Konferensen kan komma att ställas in eller skjutas upp, men anmälda deltagare får då personlig information om detta och alla som bokat boende via vårt anmälningsformulär kan då avboka utan kostnad. 

Välkommen
Igor Abrikosov, föreståndare för AFM och professor i teoretisk modellering.


Programkommittén består av professor Jens Birch, professor Kajsa Uvdal, professor Sergei Simak, universitetslektor Eleni Stavrinidou och universitetslektor Caroline Brommesson.
Kontakt: caroline.brommesson@liu.se

Nyheter från AFM
Visa/dölj innehåll

Videor
Visa/dölj innehåll

Nytt material för framtidens optiska kommunikation

Perovskiter är en helt ny klass av material med en lång rad intressanta tillämpningar, som exempelvis i billiga och effektiva solceller och lysdioder. Här visar LiU-forskare hur en oorganisk perovskit överför både text och musik, snabbt och effektivt.

I hennes händer blir en ros ett energilager

En superkapacitans, ett energilager har för första gången i världen formats i en växt, i det här fallen i en ros. Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter, ett forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.

Värme och ljussensor med hybrid nanooptik

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring.

 

Forskarskola
Visa/dölj innehåll

Kontakt AFM
Visa/dölj innehåll

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Publikationer AFM
Visa/dölj innehåll

2020

Xiaopeng Zheng, Yi Hou, Chunxiong Bao, Jun Yin, Fanglong Yuan, Ziru Huang, Kepeng Song, Jiakai Liu, Joel Troughton, Nicola Gasparini, Chun Zhou, Yuanbao Lin, Ding-Jiang Xue, Bin Chen, Andrew K. Johnston, Nini Wei, Mohamed Nejib Hedhili, Mingyang Wei, Abdullah Y. Alsalloum, Partha Maity, Bekir Turedi, Chen Yang, Derya Baran, Thomas D. Anthopoulos, Yu Han, Zheng-Hong Lu, Omar F. Mohammed, Feng Gao, Edward H. Sargent, Osman M. Bakr (2020) Managing grains and interfaces via ligand anchoring enables 22.3%-efficiency inverted perovskite solar cells NATURE ENERGY , Vol. 5 , s. 131-140 Vidare till DOI

2019

Ludvig Landälv, Lina Rogström, Jun Lu, Daniel Ostach, Fredrik Eriksson, Muhammad Junaid, Naureen Ghafoor, Erik Ekström, Ching-Lien Hsiao, Harald Leiste, Mats Ahlgren, Emmanuelle Gothelid, Bjorn Ailing, Lars Hultman, Michael Stuber, Norbert Schell, Jens Birch, Per Eklund (2019) Phase evolution of radio frequency magnetron sputtered Cr-rich (Cr,Zr)(2)O-3 coatings studied by in situ synchrotron X-ray diffraction during annealing in air or vacuum Journal of Materials Research , Vol. 34 , s. 3735-3746 Vidare till DOI