Avancerade funktionella material

Laboratoriet för organisk elektronik, LiU

Med regeringens satsning på strategiska forskningsområden som grund har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett Internationellt interdisciplinärt laboratorium för avancerade funktionella material , AFM. Forskningen bedrivs på högsta nivå i konkurrenskraftiga Excellence Center och har blivit utvärderat som som excellent till utmärkt av VR, SSF och Vinnova.

Forskningen drivs med aktiv industrisamverkan. Forskarna i AFM är extremt produktiva efter akademiska måttstockar och med stora antal innovationer, patent samt avknoppningsföretag. AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, pappers, energi-, och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi.

AFM bedriver spetsforskning kring exempelvis tunnfilmsteknik, tillväxt av halvledare med stort bandgap, självmontering av organiska elektroniska material och tryckning av organisk elektronik på stora ytor.

Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/molekylär skala ska lösa samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Här integreras forskning på multipla skalor, upptäcks nya material, möjliggörs effektiv tillverkning av komponenter och utvecklas material för effektivare energiomvandling och vit LED-belysning.

AFM konferens 2018AFM 2021 – inställt

Forskare inom den strategiska satsningen på Avancerade funktionella material, AFM vid LiU, har på grund av covid-19-pandemin, beslutat att ställa konferensen AFM 2021. Mer information om när konferensen kan arrangeras kommer under hösten 2021.

Kontakt: caroline.brommesson@liu.se

Nyheter från AFMVisa/dölj innehåll

VideorVisa/dölj innehåll

Nytt material för framtidens optiska kommunikation

Perovskiter är en helt ny klass av material med en lång rad intressanta tillämpningar, som exempelvis i billiga och effektiva solceller och lysdioder. Här visar LiU-forskare hur en oorganisk perovskit överför både text och musik, snabbt och effektivt.

I hennes händer blir en ros ett energilager

En superkapacitans, ett energilager har för första gången i världen formats i en växt, i det här fallen i en ros. Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter, ett forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.

Värme och ljussensor med hybrid nanooptik

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring.

 

ForskarskolaVisa/dölj innehåll

Kontakt AFMVisa/dölj innehåll

ForskningsledareVisa/dölj innehåll

Publikationer AFMVisa/dölj innehåll

2022

2021

Maxim Bykov, Timofey Fedotenko, Stella Chariton, Dominique Laniel, Konstantin Glazyrin, Michael Hanfland, Jesse S. Smith, Vitali B. Prakapenka, Mohammad F. Mahmood, Alexander F. Goncharov, Alena V Ponomareva, Ferenc Tasnadi, Alexei Abrikossov, Talha Bin Masood, Ingrid Hotz, Alexander N. Rudenko, Mikhail I Katsnelson, Natalia Doubrovinckaia, Leonid Dubrovinsky, Igor Abrikosov (2021) High-Pressure Synthesis of Dirac Materials: Layered van der Waals Bonded BeN4 Polymorph Physical Review Letters , Vol. 126 Vidare till DOI
Haibing Xie, Zaiwei Wang, Zehua Chen, Carlos Pereyra, Mike Pols, Krzysztof Galkowski, Miguel Anaya, Shuai Fu, Xiaoyu Jia, Pengyi Tang, Dominik Jozef Kubicki, Anand Agarwalla, Hui-Seon Kim, Daniel Prochowicz, Xavier Borrise, Mischa Bonn, Chunxiong Bao, Xiaoxiao Sun, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Lyndon Emsley, Jordi Arbiol, Feng Gao, Fan Fu, Hai I Wang, Klaas-Jan Tielrooij, Samuel D. Stranks, Shuxia Tao, Michael Graetzel, Anders Hagfeldt, Monica Lira-Cantu (2021) Decoupling the effects of defects on efficiency and stability through phosphonates in stable halide perovskite solar cells Joule , Vol. 5 , s. 1246-1266 Vidare till DOI
Tao Liu, Tao Yang, Ruijie Ma, Lingling Zhan, Zhenghui Luo, Guangye Zhang, Yuan Li, Ke Gao, Yiqun Xiao, Jianwei Yu, Xinhui Zou, Huiliang Sun, Maojie Zhang, Top Archie Dela Pena, Zengshan Xing, Heng Liu, Xiaojun Li, Gang Li, Jianhua Huang, Chunhui Duan, Kam Sing Wong, Xinhui Lu, Xugang Guo, Feng Gao, Hongzheng Chen, Fei Huang, Yongfang Li, Yuliang Li, Yong Cao, Bo Tang, He Yan (2021) 16% efficiency all-polymer organic solar cells enabled by a finely tuned morphology via the design of ternary blend Joule , Vol. 5 , s. 914-930 Vidare till DOI
Linda Waldherr, Maria S Seitanidou, Marie Jakesova, Verena Handl, Sophie Honeder, Marta Nowakowska, Tamara Tomin, Meysam Karami Rad, Tony Schmidt, Joachim Distl, Ruth Birner-Gruenberger, Gord Campe, Ute Schafer, Magnus Berggren, Beate Rinner, Martin Asslaber, Nassim Ghaffari-Tabrizi-Wizsy, Silke Patz, Daniel Simon, Rainer Schindl (2021) Targeted Chemotherapy of Glioblastoma Spheroids with an Iontronic Pump Advanced Materials Technologies Vidare till DOI