AFM utlyser bidrag till infrastruktur

Härmed utlyses möjligheten att söka bidrag för finansiering av infrastruktur från det strategiska forskningsområdet Avancerade funktionella material, AFM. Bidrag kan beviljas mellan 3 och 10 miljoner kronor. Sista dag för ansökan är 27 maj 2019.