19 september 2019

Forskare inom material-området vid LiU kan nu ansöka om 500 000 kr per år under tre år, från den strategiska forskningssatsningen Avancerade funktionella material. Forskningen ska hålla hög nivå och tvärvetenskap premieras.

Satsningen riktar sig mot skickliga materialforskare vid LiU som önskar en möjlighet att satsa på nya idéer och högriskprojekt. Forskningen ska vara internationellt konkurrenskraftig och innebära vetenskaplig förnyelse. Tvärvetenskap och forskning i gränslandet mellan materialvetenskap och näraliggande områden premieras. Målet är också att ge möjlighet för fler duktiga forskare att inrätta eller utveckla en egen forskargrupp vid LiU.

Läs mer i den engelska utlysningstexten