Delen om äldre och ensamhet baseras på forskning av Elisabet Cedersund och Marianne Abramsson, båda vid ASC på LiU. Perspektiv som tas upp i deras forskning är bla. ensamhet bland äldre som socialt problem, hur livskvalitet kan förändras i koppling till livsförlopp och hur människor bor och vill bo när de är äldre.


Foto: Vibeke Mathiesen
Utställningen kommer både ge en upplevelse till besökaren om hur ensamhet bland äldre ses av både dem själva och utifrån. Hur vi pratar om äldre och de sociala problem som kan vara kopplade till åldrande. Vad har vi för fördomar om hur livet blir när vi blir gamla och vilka är sanna? 

Tanken är även att utställningen ska uppmärksamma vilka organisationer som aktivt jobbar med just äldre och ensamhet (frivilligorganisationer, hjälp-telefoner, äldre som aktörer, mm) samt inspirera till nya initiativ bland besökarna. 

Vi kommer även lyfta diskussionen om robotar som sällskap och i omvårdnads-sammanhang.