27 maj 2015

Från praktiskt husbyggande i Filippinerna, studier av en klimatstafett
eller sjukhuspraktik i Kenya. Tolv studenter fick dela på 200 000 kronor vid Alfas stipendieutdelning.

Alfastipendiater2015Sparbankstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för LiU Norrköping höll sin utdelning tisdagen den 26 maj.

– Jag är jätteglad för stipendiet, säger Josefin Höijer, student på masterprogrammet Kultur, samhälle och mediegestaltning och som med ett tillskott på 20 000 kronor får möjlighet att följa klimatstafetten Run for your Life hela vägen till Paris, där nästa klimatmöte hålls nu i december. 

– Annars hade jag nog fått nöja mig med att följa stafetten i Sverige.

Klimatstafetten är ett konstprojekt som startats av en grupp från Riksteatern, och det är just möjligheten att genom konst engagera människor för miljö- och hållbarhetsfrågor intresserar Josefin Höijer.

– Min egen erfarenhet är väl att informationen om miljöförändringarna oftast bara når de redan flesta. Jag vill undersöka om konstprojekt kan inkludera fler. Konst kan skapa andra förutsättningar för människor att förstå och känslomässigt ta till sig abstrakta frågor som till exempel effekterna av miljöförändringar eller kunskap om möjliga lösningar.

Studier på Grönland

En annan infallsvinkel på klimatförändringar har Anna Moberg, student på kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys. Hon får 30 000 kronor för att läsa en termin på universitetet i Nuuk på Grönland och för resor ut till de mindre fiskebyarna.

– Jag tänker samla material till min C-uppsats, där jag tänker belysa hur klimatförändringarna med smältande inlandsisar på Grönland påverkar befolkningens identitet och livsvillkor, förklarar hon i sin stipendieansökan.

Sammanlagt 200 000 kronor i stipendiemedel fördelades på tolv studenter, som därmed får möjlighet att förverkliga en rad internationella projekt av skilda slag.

Utöver de redan nämnda är det husbyggnation i Filippinerna, praktik som arbetsterapeut i Kenya och i Nepal utbytesstudier som sjuksköterska, examensarbete på NASA Space Center i Washington samt verksamhetsförlagd utbildning inom socionomprogrammet i Benin.


Publicerad 2015-05-27