Sigrid Jansson är tidigare student på masterprogrammet statsvetenskap vid LiU. Här berättar hon själv om vad utbildningen betytt för henne och det jobb hon idag har. 

Jag arbetar som utredare på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i Norrköping. Vi är fem stycken utredare som har sitt eget ansvarsområde. Min tjänst är inriktad mot kompetensförsörjning, vilket innebär att jag ansvarar för den interna kompetensförsörjningen på förvaltningen. Min främsta arbetsuppgift är att vara ett stör för cheferna vid rekryteringar och det innebär att jag skriver annonser, kallar till intervjuer, genomför intervjuer tillsammans med ansvarig chef samt sköter all administration i processen. Utöver det så är jag ansvarig för introduktionsprogrammen för våra nyanställda och andra utbildningsinsatser som vi har på kontoret. Jag har också ett stort ansvar när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet då det är jag som skriver handlingsplan och följer upp vårt arbete inom det området. 

Jag tycker att jag har stor nytta av min utbildning i mitt arbete, inte minst när det handlar om att skriva utredningar, omvärldsbevaka och göra olika former av analyser. Utbildningen har gett mig de verktyg jag behöver för att göra kvalificerade analyser och utredningar inom olika politik- och sakområden. Jag upplever att min utbildning har gett mig en bra grund för mitt yrkesliv, både vad det gäller sakkunskap och analysförmåga. 

Det jag framför allt tänker på nu i efterhand är hur viktig och lärorik praktiken var. Det var först under min praktik, som jag gjorde på Länsstyrelsen i Östergötland, som jag fick tillämpa mina kunskaper i det riktiga arbetslivet och det var då jag insåg hur mycket jag faktiskt kunde och hur fort jag lärde mig, tack vare min utbildning. I och med att utbildningen är så teoretisk så var det lärorikt att få komma ut i verkligen och se hur jag kunde tillämpa den kunskapen i praktiken. Jag tror att just kombinationen av teori och praktik är väldigt viktig i masterprogrammet för att krympa avståndet till yrkeslivet.