Rebecka jobbar som konsult på företaget Calluna. Ett konsultföretag som bland annat arbetar med miljöbevakning. De tar prover och mäter fysikaliska och kemiska miljöförändringar i vattnet. De tar även fram miljökonsekvensbedömningar.

Rebecka Le Moine, tidigare studentNamn: Rebecka le Moine
Jobb: Konsult på Calluna i Linköping

 Kan du berätta om ditt jobb?

- Jag jobbar som konsult på Calluna, ett konsultföretag som har funnits i drygt 20 år och har ett femtiotal anställda. Vi jobbar bland annat med miljöbevakning. Det kan handla om att ta prover och mäta fysikaliska och kemiska miljöförändringar i vattnet. Vi tar även fram miljökonsekvensbedömningar. Enligt miljöbalken måste alla exploateringsprojekt som kan få betydande miljöpåverkan utredas innan beslut tas. Det kan vara att man vill bygga ett vindkraftverk eller en ny väg. Våra kunder är allt från privata aktörer till kommuner och länsstyrelser. En av mina arbetsuppgifter kan vara att inventera träd i fält; då mäter jag in och kartlägger träd i ett speciellt område, jag gör olika bedömningar och skriver en rapport om vad jag har hittat. Under högsäsongen är jag mest ute i fält. Det gäller att ta tillvara på ljuset. Resten av året jobbar jag inne på kontoret. Att ta fram kartor är ett av mina ansvarsområden, och då jobbar jag i ett program som heter arcGIS. Jag har ett starkt intresse för att effektivisera och kombinera IT-teknik med naturvård, och arbetar därför mycket med till exempel databaser.

Hur går det till när du jobbar ute i fält?

- Innan vi åker ut kartlägger vi området som vi ska undersöka och samlar in så mycket information som möjligt. Sedan åker vi ut med vårt pick och pack; jag har med mig vatten, mat, kompass, handdator och eventuell säkerhetsutrustning. När jag kommer ut tittar jag på naturen, fotograferar och letar efter olika värdeelement, hur gamla träden är, vilka arter och insekter finns det, finns det mossor och lavar, finns det spår av bäver med mera. Det kan också vara bra att lyssna in fågelsång och notera vilka fåglar som finns i området. Alla dessa element gör att jag kan klassa in området och utifrån detta underlag skriver jag en rapport. En sådan här inventering gjorde vi inför planeringen av riksväg 50, och då inventerade vi en bred korridor längs med vägen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att det är så varierat och flexibelt. Det är jag som planerar min tid. När det är säsong för fältarbete kan det bli långa dagar, något som jag kan ta igen när det blir lågsäsong. Man har knappt vant sig vid en arbetsuppgift så får man en ny. Det här jobbet är så mycket mer än att vara biolog; jag har kundkontakt, genomför projekt, skriver anbud med mera.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Med friheten kommer mycket ansvar. Detta är många deadlines att hålla reda på.

Hur fick du det här jobbet?

- Efter examen hjälpte jag några forskare på LiU. Det var inte helt lätt att få jobb och jag var arbetslös ett tag och hade ströanställningar. Så fick jag praktik genom arbetsförmedlingen på Calluna. Det var en av forskarna som jag hade jobbat med på universitetet som ringde till Calluna. När jag var klar med min praktik var det lågsäsong och inte aktuellt med en anställning. Jag jobbade ett tag på Skogsstyrelsen och därefter fick jag det här jobbet på Calluna.

Du lyckades få ett relevant jobb i en tuff bransch, har du några tips?

- Sikta högt, har du ett drömjobb kämpa för det. Det är viktigt att bygga upp ett kontaktnät, ta alla chanser du kan. Jobba ideellt, då får du erfarenhet och det ser bra ut på ditt cv. Du visar framtida arbetsgivare att du är engagerad i de här frågorna. Utlandserfarenhet är också bra. Jag gjorde mitt kandidatarbete i Indien genom Världsnaturfonden WWF. Det var verkligen en ögonöppnare hur viktigt det här arbetet är. Våga vara envis och släpp på din stolthet, sök jobb brett eller ta en praktikplats.

Varför valde du Biologiprogrammet och Linköpings universitet?

-Jag brinner verkligen för naturvård och bevarandebiologi. Jag tycker att alla arter ska få finnas till. Så jag har alltid velat bli biolog. Mina bröder började plugga på LiU och det kändes naturligt för mig att också välja Linköping.

Hur fick du ditt intresse för biologi?

- Jag växte upp i Tingsryd i södra Småland i vacker natur med lövskog och sjöar. Min morfar är professor i biologi och har alltid varit en förebild. Jag vill göra något bra och göra världen lite bättre. Djur och natur kan komma lite i skymundan och det är viktigt att någon talar för dem.

Vad tyckte du om din utbildning

- Jag är nöjd med min utbildning. Även om det var tufft första året då vi läste mycket kemi som jag inte tycker är så intressant och har svårt för. Jag kunde inte riktigt förstå varför jag skulle läsa kemi när jag ville bli biolog. Men jag fick en tankeställare när CSN hörde av sig att jag inte skulle få några mer pengar om jag inte klarade tentorna. Då försökte jag se målet med utbildningen och insåg att om jag ville bli biolog måste jag klara det här. Efter ett och ett halvt år började vi läsa kurser som jag var mer intresserad av. Vi läste bland annat ”Praktisk naturvård” och utan den hade jag inte kunnat jobba med fältarbete som jag gör idag. Utbildningen hade hög kvalitet och lärarna var bra.

Hur var din studietid?

- Det var den roligaste tiden i mitt liv. Jag bodde i Ryd där de flesta studenterna bor. Det var lätt att få nya vänner och vi hade en härlig sammanhållning.

Vad gör du om fem år?

- Det är svårt att säga men jag vill gärna jobba i en ideell organisation. Idag som konsult jobbar jag utifrån de lagar som finns. Men jag som privatperson tycker inte alltid att de är tillräckliga och vill jobba för att förändra dem.