Biologistudenter på exkursion. Foto: Karolin Storck

Mer än någonsin behövs biologer som kan förstå konsekvenserna av att villkoren för allt liv förändras i en rasande takt. Kunskap om allt från molekylärbiologi till globala ekosystem är nödvändig om vi ska kunna fatta rätt beslut för framtiden.

Biologi, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Kanske fastnar du för den osynliga världen med gener och celler. Inom det området finns kraftfulla tekniker som DNA-chips, CRISPR och bioinformatik som kan identifiera och förändra generna och dessutom göra förutsägelser om deras funktioner, ett viktigt led för att behandla sjukdomar och att ta fram nya läkemedel. Eller så får du blick för den oändliga mångfald av arter och fascinerande biologiska fenomen som vi har runt oss i vardagen.

Fröbaggar har en personlighet

Världen förändras lite grann när man vet varför tuppar är schysstare mot sina släktingar än andra, att fröbaggar har en egen personlighet eller varför bananflugans honor åldras långsammare än hannarna. Du kommer att upptäcka detaljerna som skapar de biologiska sammanhangen och att allt liv så uppenbart är en del av den ständigt pågående evolutionen.

Biologerna viktiga för samhällsbesluten

Vi och vår planet utsätts för allvarliga risker när människan inte samverkar med naturen på ett hållbart sätt. Biologerna har expertkunskapen om de levande organismernas plats i ekosystemen, på mikronivå eller i de globala system som håller hela jorden i balans. Som biolog kommer du att kunna bidra till konstruktiva samhällsbeslut, vare sig det gäller djurskydd, naturvård, miljöförvaltning eller de stora samtidsfrågorna om artutrotning och klimatförändring.

Analysera data och hantera djur

De obligatoriska kurserna i utbildningen ger dig en bred teoretisk grund. Till detta kan du kombinera valbara kurser utifrån egna intressen och få ett djup som passar dig. I fallstudier och på laborationer får du träna upp ett vetenskapligt kritiskt synsätt. Du lär dig att hantera, analysera och tolka stora datamängder och att presentera dina resultat. I några obligatoriska kurser ingår praktisk hantering av döda djur, exempelvis fisk och mus, i form av bland annat dissektioner.

Du får något extra

Den sista terminens kandidatarbete är upplagt på ett sätt som är speciellt för LiU. Det är nästan alltid kopplat till LiU-forskningen inom biologi. Genom praktiska moment kommer du att få inblick i aktuell forskning vilket ger dig erfarenheter utöver det vanliga. 

Du har goda möjligheter att diskutera dina studier med LiU:s lärare. Det finns en naturlig och spontan dialog utanför föreläsningarna där du kan dela din entusiasm för allt fascinerande, oväntat och spännande som biologin bjuder på.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Biologi är ett brett ämne med många olika karriärmöjligheter och i ditt yrke kommer du kanske att specialisera dig inom något av följande områden:

 • Ekologi, miljövård och bevarandebiologi, där du studerar naturen och människans inverkan på den.
 • Zoologi och etologi, där du studerar djurs levnadsvillkor och beteenden.
 • Fysiologi och genetik, där du studerar livets minsta beståndsdelar.

Arbetsområden

Som biolog har du många olika möjligheter beroende på intresse och specialinriktning. Du kan till exempel arbeta som

 • Miljöhandläggare, där du utvärderar ansökningar om till exempel byggnation eller exploatering av skog och mark.
 • Naturvårdskonsulent, där du inventerar flora och fauna.
 • Biolog inom läkemedelsbranschen, där du hjälper till att utveckla nya metoder att bekämpa sjukdomar.
 • Zoolog, där du är ansvarig för djurhållningen inom djurparker.
 • Djurskyddsinspektör, där du undersöker eller certifierar djurhållande företag.

Du kan även jobba inom skogs- och jordbruksnäringen eller arbeta med undervisning eller forskning, både inom universitetsvärlden och den privata sektorn. Många biologer arbetar på länsstyrelser, inom kommuner eller på myndigheter som till exempel Naturvårdsverket. Då kommer du troligtvis att arbeta med lagar och tillstånd, till exempel:

 • Övervaka att företag och näringsidkare följer miljö- och djurskyddslagstiftningen.
 • Granska och bevilja tillstånd för miljökänsliga projekt och arbete inom djur- eller skogsbruk.
 • Inventera flora och fauna i sina naturliga miljöer.
 • Utforma informationsmaterial om regler och förordningar.

Du kan också läsa vidare på Linköpings universitet, till exempel något av följande internationella masterprogram:

Programmet i sociala flöden

Röster om utbildningen

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program