Kandidatprogram i biologi, 180 hp

Programbild 6KBIO - använd ogärna på andra sidor. Foto: Karolin Storck Upload: jonpa80

Med kännedom om naturen och människan, från gener och celler till organismer och ekosystem, rustas du för att hantera frågor om djurs beteenden, miljövård, ekologi, evolution och genetik.

Biologi, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Biologi berör frågor om livet, dess uppkomst och utveckling. Vidare handlar biologi om samspel mellan arter och djurs beteende, ekologiskt hållbar utveckling och biologisk mångfald. Som färdig biolog får du därför möjlighet till många spännande yrkesval.

Programmets upplägg

De två första åren läser du grundläggande biologikurser, exempelvis cell- och mikrobiologi, genetik, zoologi, botanik och miljövård. I undervisningen ingår även praktiska moment som laborationer, projektarbeten och exkursioner.

Utöver biologikurserna läser du kemi och statistik som ger dig verktyg att förstå biologiska sammanhang på molekylär nivå, analysera laborativa data och presentera resultat på ett tydligt och korrekt sätt. Du studerar även vetenskaplig kommunikation och argumentation.

Under år 3 finns fördjupningskurser inom praktisk naturvård, fysiologi, molekylärbiologi och etologi som kombineras med en kurs om att hantera stora datamängder.

Det finns även möjlighet att välja kurser inom djurhållning och förvaltning, miljörätt samt geografiska informationssystem, vilket ökar tillämpningsområdena för dina biologistudier. Du kan också kombinera kurser utifrån dina egna intressen. Om du efter de här tre åren vill fördjupa dig ytterligare inom biologin, är du välkommen att söka ett masterprogram inom något av våra starka forskningsområden.

Från zoologi till rättsgenetik

Spännvidden inom ämnet är stor. Som biolog kan du arbeta som molekylärbiolog, zoolog, fysiolog, etolog eller ekolog – inom exempelvis läkemedelsforskning, i djurparker, på laboratorier, länsstyrelser, kommuner eller inom djurskydd, naturvård, rättsgenetik med mera. Många biologer arbetar också med konsultverksamhet, undervisning, miljöinformation eller forskning.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

En dag i mitt liv - Ida, student på programmet
Visa/dölj innehåll

Ida en dag i mitt liv som student
Det gäller att vara stadig på handen under genetiklaborationerna.
Ida en dag i mitt liv som student
Biologiutbildningen bjuder på många (roliga) timmar i labbet.
Ida en dag i mitt liv som student
B-huset och dess väggar genomsyras av aktuell forskning och resultat, vilket bidrar till lite extra studiemotivation.
Ida en dag i mitt liv som student
Cykeln är studentens bästa vän.
Ida en dag i mitt liv som student
Studentlivet handlar ofta om att växa upp och att klara sig själv - på gott och ont.
Ida en dag i mitt liv som student
Sena pluggkvällar spenderas helst tillsammans med gott sällskap.
Ida en dag i mitt liv som student
Studentlivet bjuder på en hel del fest men inte alltid på festmåltider...
Ida en dag i mitt liv som student
Kreativitet och intressen utanför studierna är andra viktiga ingredienser för att hålla motivationen uppe.

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Biologi är ett brett ämne med många olika karriärmöjligheter och i ditt yrke kommer du kanske att specialisera dig inom något av följande områden:

 • Ekologi, miljövård och bevarandebiologi, där du studerar naturen och människans inverkan på den.
 • Zoologi och etologi, där du studerar djurs levnadsvillkor och beteenden.
 • Fysiologi och genetik, där du studerar livets minsta beståndsdelar.

Arbetsområden

Som biolog har du många olika möjligheter beroende på intresse och specialinriktning. Du kan till exempel arbeta som:

 • Miljöhandläggare, där du utvärderar ansökningar om till exempel byggnation eller exploatering av skog och mark.
 • Naturvårdskonsulent, där du inventerar flora och fauna.
 • Biolog inom läkemedelsbranschen, där du hjälper till att utveckla nya metoder att bekämpa sjukdomar.
 • Zoolog, där du är ansvarig för djurhållningen inom djurparker.
 • Djurskyddsinspektör, där du undersöker eller certifierar djurhållande företag.

Du kan även jobba inom skogs- och jordbruksnäringen eller [SS1] arbeta med undervisning eller forskning, både inom universitetsvärlden och den privata sektorn. Många biologer arbetar på länsstyrelser, inom kommuner eller på myndigheter som till exempel Naturvårdsverket. Då kommer du troligtvis att arbeta med lagar och tillstånd, till exempel:

 • Övervaka att företag och näringsidkare följer miljö- och djurskyddslagstiftningen.
 • Granska och bevilja tillstånd för miljökänsliga projekt och arbete inom djur- eller skogsbruk.
 • Inventera flora och fauna i sina naturliga miljöer.
 • Utforma informationsmaterial om regler och förordningar.

Du kan också läsa vidare på Linköpings universitet, till exempel:

 • Applied Ethology and Animal Biology
 • Ecology and the Environment
 • Experimental and Medical Biosciences

Tidigare studenter

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll