Följande ämnesindelning och ämnesföreträdare finns vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Ämne

Ämnesföreträdare

Medicinska grundvetenskaper
och bioteknologi

 
Biomedicinsk laboratorievetenskap  Karin Roberg
Cell- och molekylärbiologi Karin Öllinger
Forensiska vetenskaper Henrik Green
Neurobiologi Fredrik Elinder
   

Medicinska grundvetenskaper
och kliniska laboratoriemedicin

Farmakologi inklusive klinisk farmakologi Ylva Böttiger
Fysiologi inklusive klinisk fysiologi
Carl Johan Carlhäll
Genetik och bioinformatik inklusive klinisk genetik Colum Walsh
Immunologi inklusive klinisk immunologi och transfusionsmedicin Maria Jenmalm
Kemi inklusive klinisk kemi Per Magnusson
Mikrobiologi inklusive klinisk mikrobiologi Per-Eric Lindgren
Patologi inklusive klinisk patologi Martin Hallbeck

Klinisk medicin

Anestesi, intensivvård och akutsjukvård Michelle Chew
Allmänmedicin Carl Johan Östgren
Dermatologi och venerologi Charlotta Enerbäck
Geriatrik Katarina Nägga
Hand- och plastikkirurgi Gunnar Kratz
Infektionsmedicin Thomas Schön
Internmedicin inklusive endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar Fredrik Nyström
Kardiologi Joakim Alfredsson
Katastrofmedicin Andreas Wladis
Kirurgi och urologi Oliver Gimm
Kliniska neurovetenskaper Katarina Laurell
Medicinsk bildvetenskap, medicinsk radiofysik och radiografi

Anders Persson

Njurmedicin Annette Bruchfeld

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Stergios Kechagias
Obstetrik och gynekologi Marie Blomberg
Onkologi och hematologi Charlotta Dabrosin
Ortopedi Jörg Schilcher
Pediatrik Peter Bang
Psykiatri inklusive barn- och ungdomspsykiatri Markus Heilig
Reumatologi Christopher Sjöwall
Smärt- och rehabiliteringsmedicin Emmanuel Bäckryd
Thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi Éva Tamás
Ögonsjukdomar Björn Johansson
Öron-, näs- och halssjukdomar Torbjörn Ledin

Hälsovetenskap

Arbets- och miljömedicin Ximing Yuan
Arbetsterapi Mathilda Björk
Fysioterapi Martin Hägglund
Logopedi Christina Reuterskiöld
Medicinsk pedagogik Madeleine Abrandt Dahlgren
Omvårdnad avancerad vård Ann Catrine Eldh
Omvårdnad nära vård Peter Johansson
Omvårdnad prevention Patrik Rytterström
Omvårdnad specialistvård Tiny Jaarsma
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Mia Barimani
Socialmedicin och folkhälsovetenskap Preben Bendtsen
Utvärdering och hälsoekonomi Lars-Åke Levin

Organisation