Ämnesindelning och ämnesföreträdare vid Medicinska fakulteten

Följande ämnesindelning och ämnesföreträdare finns vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Ämne

Ämnesföreträdare

Medicinska grundvetenskaper
och bioteknologi

 
Biomedicinsk laboratorievetenskap  Karin Roberg
Cell- och molekylärbiologi Karin Öllinger
Forensiska vetenskaper Henrik Green
Neurobiologi Fredrik Elinder
   

Medicinska grundvetenskaper
och kliniska laboratoriemedicin

Farmakologi inklusive klinisk farmakologi Ylva Böttiger
Fysiologi inklusive klinisk fysiologi
Carl Johan Carlhäll
Genetik och bioinformatik inklusive klinisk genetik Peter Söderkvist
Immunologi inklusive klinisk immunologi och transfusionsmedicin Maria Jenmalm
Kemi inklusive klinisk kemi Tomas Lindahl
Mikrobiologi inklusive klinisk mikrobiologi Per-Eric Lindgren
Patologi inklusive klinisk patologi Martin Hallbeck

Klinisk medicin

Anestesi, intensivvård och akutsjukvård Michelle Chew
Allmänmedicin Carl Johan Östgren
Dermatologi och venerologi Charlotta Enerbäck
Geriatrik Jan Marcusson
Hand- och plastikkirurgi Gunnar Kratz
Infektionsmedicin Håkan Hanberger
Internmedicin inklusive endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar Fredrik Nyström
Kardiologi Ebo de Muinck
Katastrofmedicin Andreas Wladis 
Kirurgi och urologi Oliver Gimm
Kliniska neurovetenskaper Magnus Vrethem
Medicinsk bildvetenskap, medicinsk radiofysik och radiografi

Anders Persson

Njurmedicin  Annette Bruchfeld

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Stergios Kechagias
Obstetrik och gynekologi Marie Blomberg
Onkologi och hematologi Charlotta Dabrosin
Ortopedi Lars Adolfsson
Pediatrik Peter Bang
Psykiatri inklusive barn- och ungdomspsykiatri Markus Heilig
Reumatologi Christopher Sjöwall
Smärt- och rehabiliteringsmedicin Björn Gerdle
Thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi Éva Tamás
Ögonsjukdomar Björn Johansson
Öron-, näs- och halssjukdomar Torbjörn Ledin

Hälsovetenskap

Arbets- och miljömedicin Ximing Yuan
Arbetsterapi Mathilda Björk
Fysioterapi Martin Hägglund
Logopedi Christina Reuterskiöld
Medicinsk pedagogik Madeleine Abrandt Dahlgren
Näringslära Marie Löf
Omvårdnad av barn och unga vuxna  Ann Catrine Eldh
Omvårdnad av äldre Peter Johansson
Omvårdnad vid kritiska och akuta tillstånd  Ann Catrine Eldh
Omvårdnad vid långvarig ohälsa och i livets slut Tiny Jaarsma
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Siw Alehagen
Socialmedicin och folkhälsovetenskap Preben Bendtsen
Utvärdering och hälsoekonomi Lars-Åke Levin

Relaterade länkarVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll