Medicinska fakulteten (MEDFAK)

Medicinska fakulteten bedriver forsk­ning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Exempel på forskningsområden där vi ligger i frontlinjen är medicinsk bild­vetenskap, regenerativ medicin, systemneurobiologi och forensiska medicinska vetenskaper.

Linköpings universitet är känt som ett innovativt universitet som vågar tänka djärvt och nytt. Medicinska fakulteten är en viktig del i den traditionen. Vi var först i Sverige med att införa problembaserat lärande, PBL, i undervisning på universitetsnivå och först i världen med studentledda sjukhusavdelningar som tar emot riktiga patienter. Vi fokuserar på nära samarbete över yrkes- och forskningsgränser, en kombination som gjort vår forskning och utbildning framgångsrik.

Nyheter

Dags att studera?

Upptäckter i världsklass

Organisation

Core Facility

Kalendarium

10 oktober 2023

SciLifeLab-dagen 2023

kl. 08.30 – 16.00 Hasselquistsalen, Växthuset (511/001), plan 10, Campus US

11 oktober 2023

Medicinska fakultetens konferens för pedagogisk utveckling

kl. 08.30 – 16.00 Hasselqvistsalen, Campus US, Linköping

20 oktober 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Walås

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Campus US, Linköping

27 oktober 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Simon Söderholm

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Campus US

31 oktober 2023

Cancer seminarium: Francesco Ciompi

kl. 15.30 – 16.30 Anslut till seminarium

17 november 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Emma Druvefors

kl. 13.00 – 16.00 Aulan, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Institutioner

Kontakt

Postadress

Medicinska fakultetens kansli 581 83 Linköping

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 1

Djuförsök.info

Internt

För medarbetare

Söker du efter Medicinska fakultetens interna sidor? Logga in på Liunet här