Medicinska fakulteten (MEDFAK)

Medicinska fakulteten bedriver forsk­ning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Exempel på forskningsområden där vi ligger i frontlinjen är medicinsk bild­vetenskap, regenerativ medicin, systemneurobiologi och forensiska medicinska vetenskaper.

Linköpings universitet är känt som ett innovativt universitet som vågar tänka djärvt och nytt. Medicinska fakulteten är en viktig del i den traditionen. Vi var först i Sverige med att införa problembaserat lärande, PBL, i undervisning på universitetsnivå och först i världen med studentledda sjukhusavdelningar som tar emot riktiga patienter. Vi fokuserar på nära samarbete över yrkes- och forskningsgränser, en kombination som gjort vår forskning och utbildning framgångsrik.

Medicinska fakultetens hedersdoktorer och föreläsningar 2018

2018 års hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Pia Minati och Niklas Ekdal, uppmärksammar båda psykisk ohälsa och suicid.  

Att förebygga och i allra möjligaste mån minska antalet självmord är en viktig folkhälsofråga. Samtidigt är uppmärksamheten låg och kunskapen om psykisk ohälsa dålig. 
 
Suicid är också en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga i Sverige – och frågan är ständigt aktuell – även på LiU.
Medicinska fakulteten har därför utsett Pia Minati och Niklas Ekdal till hedersdoktorer 2018 för deras arbete att lyfta både frågan och debatten och samtidigt bryta tabun inom ämnet.


 

Nyheter

Dags att studera?

Upptäckter i världsklass

Organisation

Kalendarium

Institutioner

Kontakt

Postadress

Medicinska fakultetens kansli 581 83 Linköping

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 1

Internt

Söker du efter Medicinska fakultetens interna sidor? Sidorna finner du här.