Medicinska fakulteten (MEDFAK)

Medicinska fakulteten bedriver forsk­ning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Exempel på forskningsområden där vi ligger i frontlinjen är medicinsk bild­vetenskap, regenerativ medicin, systemneurobiologi och forensiska medicinska vetenskaper.

Linköpings universitet är känt som ett innovativt universitet som vågar tänka djärvt och nytt. Medicinska fakulteten är en viktig del i den traditionen. Vi var först i Sverige med att införa problembaserat lärande, PBL, i undervisning på universitetsnivå och först i världen med studentledda sjukhusavdelningar som tar emot riktiga patienter. Vi fokuserar på nära samarbete över yrkes- och forskningsgränser, en kombination som gjort vår forskning och utbildning framgångsrik.

Nyheter

Fyra personer vid ett bord tittar mot kameran

Här utvecklar de digitala lösningar för e-hälsa

LiU:s tvärvetenskapliga satsning på e-hälsa är här för att stanna. Här arbetar studenter från medicinska och tekniska fakulteten tillsammans för att utveckla digitala lösningar. En miljö där olika perspektiv, bakgrunder och tankar möts.

porträtt av två kvinnliga forskare.

Postcovid fick forskarna att kombinera olika perspektiv

I spåren av covidpandemin följde en ny utmaning: postcovid. I ett stort forskningsprojekt arbetar forskare på tvärs över områdesgränser för att förstå postcovid ur många olika aspekter. Samtidigt forskar de om den tvärvetenskapliga processen i sig.

Alla glada mottagare samlade för ett gruppfoto

Stolta mottagare av Lions forskningsfonds anslag

Fyra postdocs och sju doktorander fick dela på över två miljoner kronor när Lions forskningsfond mot folksjukdomar anordnade sin traditionella prisceremoni i Hasselquistsalen på Campus US.

Världens största organisation för ögonforskning hyllar LiU-forskare

LiU-forskarna Neil Lagali och Mehrdad Rafat tilldelas 2023 års Point of View Award från ARVO Foundations. Världens största ögonforskningsorganisation lyfter deras arbete inom regenerativ oftalmologi som ger hopp om att ge blinda synen åter.

ung kvinna i rullstol.

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

En kombination av endast 11 proteiner kan förutsäga hur svår multipel skleros (MS) olika personer kommer att få många år framåt i tiden. Proteinerna skulle kunna användas till att individanpassa behandlingen efter hur svår sjukdomen förväntas bli.

vuxen hand håller handen hos ett mycket för tidigt fött barn.

Studie på extremt för tidigt födda barn ger vården viktig kunskap

Barn som föds extremt för tidigt behöver få berikning som ett tillägg till bröstmjölk. Men gör det någon skillnad om berikningen tillverkas av bröstmjölk eller komjölk när det gäller risken för svåra komplikationer hos barnen?

Dags att studera?

Upptäckter i världsklass

Organisation

Core Facility

Kalendarium

22 februari 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Jerker Karlsson

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, hus 463, våning 9

Jerker Karlsson, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Abdominal Aortic Wall Mechanics in Man- Stress, Strain and Stiffnes". Handledare är Jan Engvall, Linköpings universitet. Opponent är professor Magnus Cinthio, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen.

8 mars 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Awais Ahmad

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Hus 463, Campus US, Linköping

Awais Ahmad försvarar sin doktorsavhandling "Autoantibodies in healthy individuals and in patients with autoimmune diseases". Opponent är professor Marco WJ Schreurs, Erasmus University Medical Center, Nederländerna. Disputationen äger rum den 8 mars i Berzeliussalen, Campus US, klockan 09:00. För mer information kontakta christopher.sjowall@liu.se.

Kontakt

Christopher Sjöwall

Disputation inom medicinsk vetenskap: Michelle Nilsson

kl. 09.00 – 12.00 Granitsalen, ingång 7, Norra entrén, Campus US

Michelle Nilsson, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling ”Voltage-sensor domains of ion channels: physiology, regulation and role in disease”. Opponent är professor Henry M Colecraft från Columbia University, New York, USA. Disputationen äger rum i Granitsalen, ingång, 7, Campus US. Vid frågor ta kontakt med handledare Antonios Pantazis, Docent, BKV, LiU.

Kontakt

Disputation inom medicinsk vetenskap: Charlotte Sahlén Helmer

kl. 13.00 – 17.00 Berzeliussalen, hus 463, ingång 65

Charlotte Sahlén Helmer, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Interaction between preterm infants and their parents, Studies of early interventions in neonatal care". Handedare är Evalotte Mörelius, Linköpings universitet Opponent är Renée Flacking. Disputationen äger rum i Berzeliussalen. Mingel i Rönnen, campus US.

Kontakt

22 mars 2024

Disputation inom medicinsk vetenskap: Sara Pettersson

kl. 13.00 – 17.00 K1, Kåkenhus

Sara Pettersson, vid institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln " Supporting Self-care in Migrants with Type 2 Diabetes". Handledare är Tiny Jaarsma. Opponent är Unn-Britt Johansson, professor,  Sophiahemmets Högskola. Disputationen äger rum i K1, campus Norrköping. Mingel i Utsikten, Kåkenhus, våning 8.

Kontakt

Institutioner

Kontakt

Postadress

Medicinska fakultetens kansli
581 83 Linköping

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 1
582 25 Linköping

Djuförsök.info