Undersökning om kontakter med Försäkringskassan

Forskare vid Linköpings universitet driver för närvarande ett forskningsprojekt som undersöker sjukskrivnas kontakter med Försäkringskassan. Särskilt fokus ligger på hur begriplig och rättvis denna kontakt upplevs.

Projektet baseras på en enkätundersökning till ett urval sjukskrivna. Urvalet har gjort från Försäkringskassans register, vilket skett i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2018:218). Projektet har genomgått etikprövning. 

Deltagande i studien innebär att du fyller i en enkät. Du kommer till enkäten genom att klicka på knappen ovan. 
 
Om du har frågor om projektet, kontakta ansvarig forskare:

Christian Ståhl, bitr. professor
E-post: christian.stahl@liu.se
Telefon: 013 – 28 26 90