Sanna läste Civilekonom, internationell - franska och valde att inrikta sig mot nationalekonomi. Idag arbetar hon som controller på Röda Korsets Ungdomsförbund. Hon har haft stor nytta av sin utbildning. Att förstå allt ifrån ett företags redovisning till hur ekonomin i samhället fungerar i stort har hjälpt henne mycket.

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag arbetar som controller på Röda Korsets Ungdomsförbund. Som enda controller i organisationen arbetar jag väldigt brett med organisationens ekonomi och framförallt med ekonomistyrning. Jag sätter budget, analyserar avvikelser och rapporterar till organisationens ledning och styrelse. Jag arbetar mycket med att se över organisationens finansiella situation och ansöker om medel från externa finansiärer till våra verksamheter. Våra finansiärer kan vara allt från myndigheter till stora internationella företag. Jag arbetar också med att ta fram scenarion för organisationens ekonomiska framtid och hur olika faktorer kan påverka oss.Blond tjej med rött läppstiftSanna Forsberg

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Jag har stor nytta av min utbildning och utan den hade jag varit väldigt vilsen i mitt arbete. Jag har framförallt nytta av kursen i kalkylering och budgetering som vi gick första året på programmet och jag använder faktiskt fortfarande läroböckerna för den kursen i mitt arbete. Att förstå hur en budget fungerar som styrmedel och hur den kan hjälpa organisationen att nå uppsatta mål har varit till stor nytta. Annars skulle jag säga att det är utbildningen som helhet jag har nytta av. Att förstå allt ifrån ett företags redovisning till hur ekonomin i samhället fungerar i stort har hjälpt mig mycket.

Har du användning för språket i ditt arbete?

Tyvärr har jag lite användning av franskan i mitt arbete idag. Däremot skulle jag säga att ha studerat ett tredje språk hjälpte mig att få praktik efter studierna, som jag gjorde på Sidas chefsekonomteam. Jag hoppas att jag i framtiden kan få använda franskan i mitt arbete!

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då? 

Under mitt examensarbete gjorde jag en Minor field study, som går att söka via universitet. Jag tillsammans med min uppsatspartner fick stipendium för att åka till Bangladesh och under två månader utföra intervjuer med människor som arbetar i textilindustrin. Det var en jättespännande upplevelse som gjorde att jag växte som person och kunde sätta något utöver det vanliga på CV:t.Mer om programmet