Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har fått uppdraget att följa Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft under tre år.

Många kommuner kände sig kallade att ansöka om att få dela på de 15 regeringsmiljoner som Tillväxtverket fått i uppdrag att fördela för att utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt kommunal attraktionskraft under 2015–2018. Attraktionskraft har blivit ett nyckelbegrepp för svenska kommuner och innefattar förmågan att locka till sig eller behålla människor oavsett om de ska bo och leva, driva företag eller bara besöka. Och det avgör i hög grad förmågan att utvecklas och växa.
83 kommuner ville vara med i projektet, tio piloter drog vinstlotten: Östhammar, Härjedalen, Surahammar, Kramfors, Gotland, Vimmerby, Haninge, Flen, Munkedal samt Överkalix Utveckling AB. Alla med skilda förutsättningar och metoder.

CKS uppdrag är att studera kommunerna som ingår i satsningen och undersöka vilka metoder de utvecklar för sitt lokala tillväxt- och utvecklingsarbete. Studien pågår i tre år och anslaget från Tillväxtverket är på två miljoner kronor.
– Det här är roligt för oss! Frågan om hur kommuner jobbar med lokal utveckling är jätteviktig i vår forskning och att vi får studera det under en lång tids­period innebär att vi både lär oss om hur de här specifika kommunerna fungerar, men också breddar vår förståelse för kommuner i olika delar av Sverige, säger Josefina Syssner, föreståndare för CKS.
Josefina Syssner ser Tillväxtverket som en viktig kunskapsaktör inom området och har tidigare tillsammans med Mattias Hjerpe gjort studien ”Hållbar destinationsutveckling” på uppdrag av Tillväxtverket.

Lina Holmgren, som jobbar med processtödet mot kommunerna på Tillväxtverket, understryker att satsningen handlar om att stärka ett systematiskt och långsiktigt arbete. Verket sökte därför samarbete med forskare med gedigen kunskapsbas om kommunal verksamhet, erfarenhet av att arbeta med följeforskning och som har förståelse för processer på lokal nivå.
– En forskningsmiljö som CKS som har fokus på lärande och att kunskapen ska kunna användas av politiker och tjänstemän passar detta uppdrag väldigt bra. Detta samarbete kan alltså förmera resultaten på både kort och lång sikt och har betydelse dels för kommunerna som valts ut som fallstudie, men även för övriga kommuner då kunskapsspridning är en central del av uppdraget, säger Lina Holmgren.


Publicerad 2015-10-06