19 maj 2015

Barns surfande på datorer eller läsplattor är inte skadligt, men
när barn är riktigt små lär de sig främst genom socialt samspel. Det menar professor Mikael Heimann vid Linköpings universitet.

Baby surfarBarn under två år lär sig mindre genom att titta på TV eller video jämfört med när föräldrar lär ut samma sak. Det beror bland annat på att hjärnan redan från födelsen är inställd på att lära genom den sociala världen, via samspel med föräldrarna eller någon annan vuxen som barnet har förtroende för. Studier har exempelvis visat att barn yngre än tio månader snabbt lär sig förstå ord på ett nytt språk om det lärs ut av en nära vuxen. Om barnet i stället får exakt samma information och träning via video sker inte någon direkt inlärning.

Lär sig snabbare live

Mikael Heimann, psykolog och professor i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet.– Riktigt små barn lär sig troligen inte något av plattan. Vi vuxna förstår automatiskt något som är tvådimensionellt, det gör inte små barn, säger Mikael Heimann, psykolog och professor i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet.
I baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet studerar han och kollegorna barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Bland annat mäter de barns ögonrörelser med en dator för att undersöka hur de uppfattar och minns olika händelser.
– Vi vet att barn tittar länge på något som är på en skärm och kortare på något som är live. Ändå lär de sig snabbare live, säger Mikael Heimann.

Plattan inte farlig

Under våren har debatt förts i dags- och kvällstidningar om huruvida det är skadligt eller inte för små barn att ägna tid åt datorer och läsplattor. Mikael Heimann ställer sig mellan de båda ståndpunkterna. Plattan är inte farlig, men ett komplement till ett lärande som främst går genom föräldrarna. En åsikt han också fört fram på Göteborgs-Postens debattsida.
– Debatten om barns användande av datorer och surfplattor har blivit för polariserad. Faran är egentligen inte surfplattan i sig. Risken uppstår om lust för utomhuslek blir mindre eller att umgänget med föräldrarna minskar, säger han.

Svårt att förbjuda

Man kan alltså konstatera att för riktigt små barn ger surfandet inte särskilt mycket. För andra grupper av barn kan skärmen dock bidra till kunskap. När Mikael Heimann började med datorer som ett redskap för lärande på 90-talet upptäckte man att barn med autism lättare lärde sig läsa med hjälp av datorn. Barnen började också prata i ökad grad med varandra, genom att diskutera det de gjorde på skärmen.
Hur ska man då förhålla sig till barn som vill surfa?

– Barn är duktiga på att observera vad vi vuxna gör. Det är svårt att förbjuda dem att surfa om det är det de ser oss göra. Det är dock bättre om ett barn surfar i sällskap med en vuxen. Slutligen, paddan är inte den mest optimala barnvakten.Publicerad 2015-05-19