Om familjen får möjlighet att samlas på sjukhuset när ett barn är inlagt sover föräldrarna bättre. De blir också på bättre humör och upplever en större trygghet, visar forskning från Linköpings universitet.

Charlotte Angelhoff, barnsjuksköterska på US, har i sin doktorsavhandling studerat föräldrarnas sömn, sinnesstämning, stress och förmåga att hantera situationen när deras barn behöver vård. Trots att föräldrarna vaknade flera gånger per natt när de sov på sjukhuset upplevde de ändå att de hade en oväntat god sömnkvalitet. Pappa med pojke i sjukhussäng

– Våra resultat visar också att föräldrarna hade lägre kortisolnivåer när de övernattade på sjukhus än när de sov hemma. Möjligheten att kunna övernatta och få vara tillsammans som familj när ett barn blir sjukt kan ge föräldrarna en känsla av trygghet i en stressfylld situation, säger Charlotte Angelhoff.

När föräldrarna var ensamma på sjukhuset med barnet utan att resten av familjen varv samlad upplevde de att sömnen påverkades negativt men hade ändå lägre kortisolnivåer än då de sov hemma.

Samband med sinnesstämning

Sömnbrist och stress leder till att höga halter av kortisol utsöndras. Sker detta under en längre tid kan det leda till förändringar på hjärnan som påverkar beteendet och förmågan att minnas och att lära in nytt. Funktioner som är viktiga för föräldrar som ska ta hand om sina barn. Vissa personer hanterar påfrestningar och stressiga situationer bättre än andra. Resultaten visar ett samband mellan föräldrarnas sömn, sinnesstämning och KASAM (känsla av sammanhang).

Kopplingen vi ser tyder på att ju bättre sömnen var, desto bättre var sinnesstämningen och KASAM. Det förstärker argumentet om att en god sömnkvalitet är viktigt för att upprätthålla förmågan att hantera olika situationer som uppkommer när barnen blir sjuka, säger Charlotte Angelhoff.