För att bli docent vid Medicinska fakulteten skriver sedan 2014 blivande docenter en pedagogisk reflektion/analys inom ett område som har betydelse för utveckling av undervisningen vid fakulteten.

Tidigare avlades ett lärarprov vid en docentansökan. Sedan förra året gäller i stället att den sökande ska skriva en pedagogisk reflektion eller analys som kopplas till en frågeställning som rör lärande och utbildning, inom den sökandes ämnesområde eller med annan inriktning med relevans för medicinska fakulteten.

– Detta är ett bra sätt att föra forskning och utbildning närmare varandra. De blivande docenterna arbetar ofta med sitt forskningsområde och söker pedagogisk litteratur i relation till detta. Detta gör att vi får nya idéer för att utveckla undervisningen och samtidigt en ämnesdidaktisk utveckling, säger Karin Kjellgren, prodekan vid Medicinska fakulteten och professor i omvårdnad.

Fördjupning

En av dem som vid sin docentansökan skrivit en sådan reflektion är Barbro Krevers, docent i utvärdering och hälsoekonomi och projektledare vid avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys.

– Jag uppskattar att man erbjuder den här formen i stället för ett lärarprov. De flesta som gör en docentansökan har arbetat länge på universitetet och drillas i att presentera information samtidigt som vi har våra pedagogiska kurser som vi måste gå igenom. Att i stället skriva en reflektion eller analys ger chansen att fördjupa sig mer i pedagogiken och sätta den i relation till den forskning och undervisning som man håller på med, säger Barbro Krevers.

Koppla teori och praktik

Hennes analys, "Möjligheter att genom återkoppling stärka studenters reflektiva kunskapsutveckling i samband med flippat klassrum och e-lärande", gav henne chansen att reflektera över en kommande kurs som hon funderat på hur hon skulle ta sig an.

"Flippat klassrum" innebär kort att studenten först får förbereda sig inför lektionen i klassrummet – ofta genom att se en film på webben och hämta in kunskap på det viset.

– Jag ville hitta ett sätt att koppla ihop teori och praktik för studenterna och funderade på om återkoppling och flippat klassrum kunde vara rätt väg. Det blev intressant att fundera på hur det kunde användas i den kurs som jag skulle ge – hur det kunde stärka lärandet.

Ta hjälp av resursperson

Barbro har sedan hon skrev analysen förra året givit kursen ytterligare en gång.

– Jag hade nytta av den pedagogiska reflektionen. Det gav mig en teoretisk grund, en evidens om att återkoppling är viktigt att utveckla.

Har du några tips för den som är i färd att skriva en analys för sin docentansökan?

– Använd de pedagogiska resurspersonerna som finns. Jag fick gott stöd av dem, litteraturtips och hur man ska tänka kring upplägget. Se till att träffa dem innan du sätter igång på allvar. Spring inte heller på en lösning oreflekterat, ta chansen att fördjupa dig.

Klicka här för att läsa både Barbro Krevers och andra pedagogiska analyser.