03 maj 2016

Vad är svenskhet? Och hur formas det svenska ”vi-et” av den visuella kulturen? Den 12 maj föreläser konstvetaren Jeff Werner om föreställningen om det svenska sättet att vara och idén om ett svenskt utseende.

Bakom gästföreläsningen i Key 1 på eftermiddagen den 12 maj står Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Strategigruppen för Lika Villkor, Konstvetenskap och visuell kommunikation och Forskningsmiljön för kulturvetenskaper, FKV och det ingår också som en del i 30-årsfirandet av ämnet konstvetenskap.

- Jag hoppas att det blir ett seminarium som får oss att tänka efter, att det både blir underhållande men samtidigt också en ögonöppnare. Vad ser vi som svenskt idag? Vi tar vår egen självbild så självklar att vi inte ens uppfattar den, trots att den i högsta grad är tidsbundna idéer, säger Gary Svensson, biträdande professor i konstvetenskap på Institutionen för kultur och kommunikation.

Under en lång rad år är det ju främst ”den andra” den politiska debatten och medielandskapet handlat om, ibland till och med som projektionsyta för våra värsta mardrömmar.

Självbilden är idéer vi odlar


Hur ser då det svenska ”vi:et” ut, det som vi är så känsliga för att andra människor avviker ifrån?
Det är just det som intresserar den inbjudna gästföreläsaren Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet; hur bilden av svensken uppstått och förändrats samt vilken betydelse bilder, arkitektur och design har för att vidmakthålla föreställningar om ett svenskt utseende och ett svenskt sätt att vara.

Zorns kullor, Puttes Äfventyr i Blåbärsskogen, Emil i Lönneberga eller Kalles Kaviar.
– Självbilden är inget annat än idéer vi odlar, och det gör alla grupper av människor. Vi behöver något som definierar tillhörigheten. Därför är det så intressant att ifrågasätta begreppet och fundera lite på hur bilderna kommer till och inte minst vidmakthålls, säger Gary Svensson.