16 februari 2016

En ny mötesplats i Linköping vill lyfta frågor om miljö och klimat, både lokalt och globalt. Forskare från Linköpings universitet deltar i initiativet.

– Inför Parisförhandlingarna i höstas var det många inom miljörörelsen och flera LiU-forskare som var engagerade på olika sätt. Run for your life var till exempel en sådan satsning. Vi såg hur kraftfullt, spännande och kul det var att jobba tillsammans, att miljörörelsen och forskare kunde göra massa praktiskt ihop, säger Martin Hultman, lektor i teknik och social förändring som just nu forskar inom genus- och energifrågor.

Han är initiativtagare till den nya mötesplatsen Café Planet dit alla som är intresserade av miljö- och klimatfrågor kan komma. Mötesplatsen består konkret av fiket Babettes kafferi i Linköping, där det varje tisdag från klockan 17 kommer finnas möjlighet till samtal om frågorna, och en gång i månaden även journalistledda samtal med personer som kan belysa energi, klimat och miljöfrågor från olika håll.

LiU koldioxidneutralt 2025

– Vi vill hitta kunskap och praktiska sätt att genomföra en omställning på, inte minst i klimatfrågan. Det finns en stor medvetenhet om att en sådan omställning krävs, och många bra idéer. Till exempel går det att flytta över de investeringar som universitet och andra statliga myndigheter har inom fossilindustri och kärnkraft till förnyelsebar energi och återvinning. Stockholms universitet har gjort det nyligen. Och på ett lokalt plan så har Linköping en ambition att vara koldioxidneutralt 2025. Här finns det mycket att jobba med, som att öka samåkningen, cyklandet, konsumera mer secondhand och närproducerat, säger Martin Hultman.

Linköpings universitet har ingen officiell roll i satsningen på Café Planet, men Martin Hultman har en förhoppning om att det ska kunna bli så.

Sprida forskning och populärvetenskap

– Det är ju ett sätt att sprida forskning och populärvetenskap på, och en del av universitetets satsning på hållbarhet.

En tisdagskväll i månaden kommer träffarna att vara mer uppstyrda med inbjudna gäster. Tisdagen den 16 februari kommer Martin Hultman att tillsammans med LiU-forskaren Anna Kaijser tala om Parisförhandlingarna och Parisavtalet och vad som händer efter dem. Tid: Klockan 18.

Den 15 mars blir det ett samtal med företrädare för miljörörelsen om konkreta sätt att ta sig vidare efter Parisavtalet. Tisdagen den 19 april blir det ett samtal med lokala politiker om satsningen på ett koldioxidfritt Linköping och den 17 maj fokuseras samtalet på lokala omställningsinitiativ, som exempelvis fossilfritt jordbruk och klädbibliotek.

Café Planet i Linköping