Camilla Stahl tidigare student

Namn: Camilla Stahl
Utbildning: Civilekonom, internationell - tyska, examen 2016
Jobb: Konsult på Business Sweden

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

- Sedan slutet av augusti 2015 har jag arbetat som konsult på Business Swedens kontor i Berlin.  Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer. Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

De dagliga arbetsuppgifterna är väldigt varierande, vilket är något som jag tycker är ett av det bästa med att arbeta på Business Sweden.  Ena stunden arbetar jag med mindre svenska företag inom energi- och miljöteknik som är intresserade av att veta hur den tyska energipolitiken utvecklas, vilka energikällor som Tyskland satsar på etc. Till att i andra stunden arbeta med en svensk kampanj med svenska livsmedelsföretag på en tysk livsmedelskedja under konceptet - Try Swedish som tagits fram av den svenska regeringen för att marknadsföra svensk matkultur och därmed sätta Sverige på världskartan som en exportnation för livsmedel. 

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

- Oj! Finns så mycket som jag skulle kunna berätta om här. För det första självklart språket, utan den tyska som jag lärde mig under utbildningen hade jag aldrig kunnat arbeta med det jag gör idag. I Tyskland är tyska fortfarande det mest dominerande språket i affärssammanhang, även om allt fler kan engelska så förväntar de sig i stor utsträckning av utländska företag att de talar tyska.  Då jag dagligen har kontakt med tyska aktörer alltifrån potentiella partners till svenska företag, till experter inom olika branscher så är tyska ett krav.  
Jag skulle även vilja framhäva vanan att arbeta projektbaserat i olika gruppkonstellationer. Jag minns väl att vi i nästan varje kurs, ja var det inte marknadsföring så var det ekonomistyrning, där vi hade grupparbeten med olika medlemmar, olika teman och olika tidsramar. Det jag lärde mig då som jag har nytta av i mitt arbete idag är kanske framförallt tidsplanering av projektets olika moment och att arbeta i ett team där kommunikation mellan alla medlemmar i projektet är A och O för ett framgångsrikt arbete.

Har du användning för dina språkstudier och din utlandserfarenhet i ditt nuvarande arbete?

- Absolut. Tyskan har jag som tidigare redan nämnt daglig användning för i mitt arbete. Jag valde att förlägga mitt utlandsår i Freiburg i Tyskland, vilket jag nu i efterhand verkligen ser som ett av det mest lärorika åren under mina studier i synnerhet när det kommer till mina tyska språkkunskaper. När jag åkte ned till Freiburg kunde jag nätt och jämt ta mig fram på min tyska och jag saknade den där säkerheten och tryggheten i språket. Ett år senare, när jag återvände till Linköping, kunde jag obehindrat föra konversioner på tyska vilket i sin tur onekligen skapade möjligheten för mig att arbeta och bo i Berlin.

Utlandsåret gav mig även kunskap om den tyska kulturen, även om Sverige och Tyskland är nära geografiskt så är det mycket som skiljer sig åt. Tyskland är starkt präglat av hierarkier och man använder fortfarande titlar som Frau och Herr till vardags.  Den erfarenheten och förståelsen för kulturen hjälpte mig att snabbare anpassa mig till olika situationer i mitt arbete.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

- Jag måste nämna mitt examensarbete som jag skrev inom socialt entreprenörskap i Guatemala, vilket möjliggjordes genom en Minor Field Study tillsammans med organisationen Sida. Det var sannerligen en utmaning på alla sätt men utan tvekan något av det bästa som jag har gjort. Därför vill jag verkligen uppmana alla att ta den möjligheten, det är en helt otrolig upplevelse. 

Linköpings universitet erbjuder även otaliga aktiviteter och föreningar som man kan engagera sig i utanför studierna, något som jag verkligen tycker att man ska ta till vara på. Det här är även något som även bara ses som positivt hos framtida arbetsgivare och flera företag efterfrågar i allt större utsträckning engagemang utanför studierna. 
Studietiden är en fantastisk rolig tid, glöm inte att utnyttja det!