04 november 2015

Cancerforskare vid Linköpings universitet får närmare 15 miljoner kronor i bidrag från Cancerfonden. En av forskarna som tar del av stödet är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi.

– Bidraget har en avsevärd betydelse för att vi ska kunna arbeta långsiktigt och fokuserat med vårt forskningsprojekt som handlar om varför vissa kvinnor utvecklar bröstcancer, säger Charlotta Dabrosin, som får en miljon kronor per år i tre år för sitt projekt.

Bröstcancer drabbar runt 8 000 kvinnor i Sverige varje år. Många kvinnor har förstadier till cancer i sina bröst, men betydligt färre utvecklar en cancersjukdom. Att vissa förstadier tar klivet och övergår i cancer beror på förändringar i samspelet mellan bröstvävnaden och bröstens körtelceller, som kan omvandlas till cancerceller. Hur det går till är i princip okänt i dag.

– Jag vill ta reda på hur exempelvis könshormonet östrogen, bröstens täthet och dietförändringar kan bidra till cancerutvecklingen. Bättre kunskaper om det skulle på sikt kunna leda till nya sätt att förebygga och behandla bröstcancer, säger Charlotta Dabrosin.

– Den här studien inriktas bland annat på tumörens så kallade mikromiljö i kroppen och hur denna kan påverkas. Det är ett relativt nytt men mycket viktigt forskningsområde, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfonden delar i år ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år.

Åke Hjelm 2015-11-04

Taggar