Namn: Christopher Palm
Utbildning: Kandidat och Master i Kognitionsvetenskap från Linköpings universitet
Examen: Kandidatexamen 2012 och masterexamen 2014
Jobb: Luftvärdighetsingenjör för Gripen E flight manual på Saab

Christopher Palm tidigare student

Vad jobbar du med? 

- Jag jobbar med den operativa flygmanualen som provpiloterna på Saab som flyger Gripen E använder. Tidigare arbetade jag med försvarsmaktens manual för Gripen C/D.

- Kan du berätta om ditt jobb? Vad gör du?

Jag sammanställer och bearbetar information till den manual som piloter måste ha för att få tillåtelse att flyga ett specifikt flygplan eller en serie med flera flygplan. Ur denna manual arbetar vi sedan fram två checklistor som piloten alltid har med sig under flyguppdrag. 

Den ena är en checklista som går igenom alla normala åtgärder från att piloten utför en extern kontroll av flygplanets skick innan uppstart av flygplanet, till att planet lyfter, flyger och enda fram till landning samt avstängning av flygplanet. Den andra är en checklista för nödprocedurer. I denna checklista ska alla larm och alla problem som kan tänkas uppstå stå med ifall piloten skulle stöta på problem. Dessa problem kan vara i form av att flygplanet varnar om att ett systemfel har uppstått, eller att flygplanet agera på ett sätt som inte anses vara normalt beteende. Dessa kännetecken och åtgärder för detta återfinns i denna checklista.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Det beror helt på vilken fas man är i framställningen av en manual. I dagsläget går jag igenom all tillgänglig information från alla olika system för att se var den passar in i manualen. Detta innebär att jag ofta bollar idéer och försöker lösa de problem och funderingar jag stöter på tillsammans med systemingenjörer, systemägare samt piloter. Det är viktigt att man är konsekvent i presentationen av den information som finns i vår manual och checklistor. I ett senare skede skickas färdigställda kapitel iväg för granskning där eventuella missar och frågetecken kring systemen rättas till. Efter granskningen blir manualerna och checklistorna utgivna.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Jag skulle säga vetskapen att det jag producerar faktiskt används av försvarsmaktens piloter och våra egna provpiloter på Saab när de flyger Gripen C/D eller ska flyga nya Gripen. 

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Det finns enormt mycket att lära sig i denna tjänst. Till skillnad från många systemingenjörer som endast fördjupar sig i det system de arbetar med, får jag lära mig om alla system Gripen har, vilket ger en betydligt bättre bild av hur allting samverkar med varandra. Litegrann som jag själv upplevde vår utbildning under min tid på det kognitionsvetenskapliga programmet. 

Är det något speciellt som du har med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt nuvarande arbete?

- Förra året satt jag tillsammans med en kollega samt några piloter och designade om en av våra checklistor. Orsaken till detta var att utseendet på checklistan var föråldrat och användningen av den onödigt svår och komplicerad. Till denna omdesign fick jag väldigt stor nytta av mina kunskaper från den utbildning jag haft under min tid på LiU. Det viktiga var att skapa en checklista som ger en bra översikt av innehållet, lättare navigering samt tydligare utformning vad gäller textmassa och åtgärdssekvenser. Vid design av nya eller befintliga system är något av det viktigaste att man inkluderar slutanvändaren, dennes synpunkter och upplevelser. Det var alltså viktigt för oss att förstå sig på pilotens upplevelse av checklistan under flygning. Efter ett flertal diskussioner med dem, iterationer av olika koncept, designförslag och andra diverse idéer kom vi fram till en checklista som både vi och piloterna var nöjda med.

Varför valde du den utbildningen och Linköpings universitet?

- Under min gymnasietid fick jag ett enormt intresse för både psykologi och teknologi, så det självklara var en kombination av dessa två ämnen. När jag väl hittade information om det Kognitionsvetenskapliga programmet i LiUs programkatalog kändes det som att detta var helt perfekt för mig. 

Vad tyckte du om utbildningen?

- Det var en väldigt bra utbildning. Kognitionsvetenskap låser inte in dig på ett specifikt utbildningsspår, utan öppnar upp flera olika vägar för dig att ta under tiden du studerar. Det är en tvärvetenskaplig utbildning vilket innebär att möjligheterna är enormt stora i vad du kan göra. En av utbildningens styrkor är att du lär dig att kunna tänka utanför lådan, något som verkligen behövs ute på arbetsmarknaden.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Jag var engagerad i sektionen i diverse roller under alla mina fem år. Först var jag fadderist och fick planera Nolle-perioden för nästa års studenter. Sedan var jag även med i KogVet-sektionen under en uppdragsperiod som ansvarig för utbildningsutskottet. Slutligen var jag klassrepresentant i Kogvetrådet resterande tid av mina studier. Rådet var till för att diskutera programmets utveckling och framtid och bestod av programansvariga, de lärare och administrativ personal som var delaktiga i programmet och dess kurser samt representanter från alla årgångar från både kandidat- och masterprogrammet.

Har du något tips till andra som vill läsa på LiU?

- För er som går direkt från gymnasiet: Var inte oroliga, för många är första perioden när man börjar studera en omställningsperiod som man kommer ta sig igenom. 
För alla: Ha kul, engagera er i sektionen (det är meriterande och utvecklande) och plugga däremellan.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Hela studietiden är nog en av de bästa tiderna ur mitt liv. Många fina och roliga minnen. Jag fick lära känna många nya och intressanta människor från hela Sverige. Många av de personer jag umgicks med då är människor jag fortfarande umgås med idag. Gällande själva studierna var de bästa åren just min tid på mastern där jag fick använda mina lärdomar ute på olika företag, som FOI och VTI, där jag utförde olika projektarbeten.