I kölvattnet efter valet kommer höstens CKS-seminarier att analysera utgången, valdeltagandet och en av valrörelsens stora frågor: trygghet.

Logga till CKS seminarieserie Valet 2018
Seminarierna äger rum i tre av våra samarbetskommuner: Mjölby, Finspång och Söderköping. Varmt välkommen!
 

Mjölby 11 oktober: 

Valresultatet i Östergötland – får vi fler blocköverskridande styren? 

Det svenska lokala politiska styret karaktäriseras allt mer av flerpartikoalitioner och det är inte ovanligt att dessa styren överskrider de klassiska blockgränserna. Trenden väntas fortsätta och till och med bli starkare efter årets kommunala val. Hur fungerar den här typen av styren? Vilka utmaningar och möjligheter finns det för att skapa handlingskraftiga styren över blockgränserna? 

Föreläsare: Johan Wänström, universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier. Han kommer att ge en analys av valresultatet i Östergötland och presenterar sin forskning om politiska koalitioner och blocköverskridande styren i kommuner och regioner.   

Lästips inför seminariet: Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap. Förberedelser för ett handlingskraftigt styre av Johan Wänström. Ges ut av Sveriges kommuner och landsting (2018).

Tid: Torsdag den 11 oktober klockan 13.30–16.00.

Plats: Hörsalen i stadshuset, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

 

Finspång 8 november: 

Hur kan man öka känslan av trygghet genom stadsplanering?  

Trygghet och otrygghet i samhället upptog en stor del av den politiska diskussionen i valrörelsen. Trygghet är dock ett svårfångat begrepp och som inte sällan används i olika politiska syften. Hur ska vi förstå trygghet i relation till fysiska rum och stadsplanering? Vad är trygghet för vem? Vilka insatser för trygghet görs?

Föreläsare: Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet. Hon forskar om stadsplanering och har undersökt hur olika miljöer skapar trygghet respektive otrygghet och hur kropp, plats, rum, vardagslivserfarenheter och olika maktrelationer påverkar urbana utvecklings- och förändringsprocesser. 

Lästips inför seminariet: Rädslans geografi – om ”privata” kvinnor och ”offentliga” män av Carina Listerborn,  Kvinnovetenskaplig tidskrift No. 2/2001: 83-98.

Tid: Torsdag den 8 november klockan 13:30–16:00. 

Plats: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

 

Söderköping 6 december 

Vilka väljer att rösta? 

Valdeltagandet är relativt sett högt i Sverige. Samtidigt talas det om en kris när det gäller politiskt engagemang i de politiska partierna, framför allt bland unga. Det finns forskare som menar att det politiska engagemanget visserligen är högt, men tar sig andra former. Hur ser det ut med valdeltagandet i Östergötland? Vilka är engagerade och varför?

Föreläsare: Richard Öhrvall, doktorand som under hösten 2018 disputerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han kommer under seminariet presentera sin analys av valdeltagandet i Östergötland och knyta den till sin forskning om politiskt deltagande, med särskilt fokus på ungas politiska engagemang.

Lästips inför seminariet: Vilka valde att välja? – Deltagandet i valen 2014, SCB av Richard Öhrvall. I kapitel fem tas ungas (och äldres) valdeltagande upp. 

Tid: Torsdag den 6 december klockan 13:30–16:00  

Plats: Aulan i kommunhuset, Storängsallén 20, Söderköping.

Knapp med texten "anmäl dig här".