CKS seminarieserie våren 2020

Likt många andra europeiska länder präglas Sverige av låga födelsetal och en allt mer åldrande befolkning. En av de största utmaningarna för våra kommuner framöver kommer att vara att hantera denna demografiska förändring.  

Samtidigt som antalet invånare i arbetsför ålder minskar behöver en större andel äldre försörjas. Många kommuner kämpar redan med dessa utmaningar. Digitalisering och ökad användning av tekniska lösningar nämns som potentiella lösningar på utmaningarna. En modern digitaliserad välfärd skulle i bästa fall kunna minska trycket på anställd personal och skapa ekonomiska besparingar. I CKS seminarieserie i vår tittar vi på vilka möjligheter och begränsningar en digitaliserad välfärd kan innebära. Vilka tekniska lösningar är möjliga och hur kan teknikanvändningen öka samtidigt som kvalitén på arbetet bibehålls eller stiger?

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, bjuder in till vårens seminarieserie som var tänkta att hållas i Boxholm, Mjölby och Österbymo. Med hänsyn till rådande läge kommer vi istället att sända seminarierna digitalt. Vi vänder oss till kommunala politiker och tjänstepersoner, forskare, studenter och andra personer som har intresse av kommunala strategiska frågor.

Välkommen!

Information om kommande seminarier

Med anledning av rådande läge har vi bestämt oss för att genomföra samtliga seminarier i vårens seminarieserie digitalt. Datum och tidpunkt är densamma.

Tidpunkten är densamma, den 26 mars kl. 13.30. Vi återkommer med instruktioner och länk till föreläsningen till de som anmält sig till seminariet.

Det går fortfarande att anmäla sig till de två sista seminarier i seminarieserien, den 16 april och den 28 maj. Anmäl dig här: https://bit.ly/33oGnYI. Länk till webbinarierna med instruktioner skickas till alla som anmält sig en eller ett par dagar innan aktuellt seminarium. 

Om du har några frågor, maila gärna till cksinfo@liu.se.


Program

26 mars, Webbinarium

En digitaliserad socialtjänst

Med utgångspunkt i frågan ”Hur, var och när skapar digitaliseringen ett mervärde inom socialt arbete?” har Lupita Svensson undersökt utvecklingspotentialer i hur teknik kan användas i olika delar av socialtjänstens verksamhet. Det handlar om bland annat digitala tjänster för medborgare, användning av sociala medier, klientmöten via internet och automatiserad ärendehantering. Vad har digitalisering för implikationer utifrån ett organisatoriskt, professionellt och juridiskt perspektiv? Och kan relationen mellan klient och handläggare upprätthållas i en digitaliserad välfärd, och i så fall hur?

Föreläsare: Lupita Svensson, doktor i socialt arbete vid Lunds universitet. Lupita har bland annat forskat om digitaliseringen av socialtjänsten och tagit ett helhetsgrepp på digitaliseringsfrågan.

Tid: Torsdag den 26 mars kl. 13.30  - senast kl. 16.00

Plats: Föreläsningen kommer att sändas digitalt. Instruktioner och länk till sändningen skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet. 

16 april, Webbinarium

Automatisering av ärendehantering

Allt fler kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Förväntningarna på automatiseringens positiva effekter, som till exempel snabbare processer och bättre service gentemot medborgarna, är stora. I många verksamheter har inte arbetet med automatisering påbörjats än och de faktiska konsekvenserna är inte kända. Vad innebär egentligen automatisering? Hur påverkas offentliga verksamheter och medborgare när allt fler processer automatiseras? Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden? Vilka värden skapas – och för vem?

Föreläsare: Ida Lindgren, docent, och Daniel Toll, doktorand, båda vid Linköpings universitet

Tid: Torsdag den 16 april kl. 13.30 - senast kl. 16.00.

Plats: Föreläsningen kommer att sändas digitalt. Instruktioner och länk till sändningen skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet. 

28 maj, Webbinarium

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Sveriges befolkning blir allt äldre och utmaningarna för äldreomsorgen tuffare. Med en allt större andel äldre i samhället ökar också behovet av vård och omsorg. Att fortsätta satsa på och utveckla äldreomsorgen är en nödvändighet och införandet av välfärdsteknik lyfts fram av både regeringen och SKR som en viktig del av denna utveckling. Samtidigt finns det en oro bland såväl vårdtagare som anställda över vad en ökad digitalisering skulle innebära för dem. Även från kommunens håll finns det många frågetecken - har kommunen kompetens att införa ny teknik, och har man råd?

Föreläsare: Susanne Frennert, universitetslektor, Malmö universitet. Susanne har under sin forskarkarriär studerat teknikanvändning på äldreområdet ur ett flertal perspektiv, och bland annat undersökt implementering av tekniska lösningar inom kommunal äldreomsorg.

Tid: Torsdag den 28 maj kl. 13.30 - senast kl. 16.00.

Plats: Föreläsningen kommer att sändas digitalt. Instruktioner och länk till sändningen skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet.