CKS verksamhetsberättelse 2019 

Nyfiken på CKS-året som gått? Läs mer i CKS verksamhetsberättelse.

 

Här kan du bland annat läsa att CKS medarbetare under 2019 publicerade 20 artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter, elva böcker och bokkapitel och 13 rapporter. Till detta kommer en lång rad konferensbidrag, populärvetenskapliga artiklar, krönikor och debattinlägg. CKS medarbetare har medverkat i såväl nationell som lokal TV och radio, som i en mängd tidningsartiklar, bloggar och andra media.

Bland externfinansierade forskningsprojekt som löpt på under 2019 märks bland annat ”Coast4us”, ett projekt som finansieras av EU/Interreg och handlar om medborgarinflytande i kustnära samhällsplanering och ”Inframaint” som studerar hantering av kommunala anläggningstillgångar i ett livscykelperspektiv, med stöd från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).

Inom ”CKS Lärande” genomfördes CKS seminarieserie med aktuella ämnen. Temat för våren 2019 var ”En hållbar framtid” och under hösten fick deltagarna fördjupa sig i frågor kring Kommunal ekonomi.

I övrigt har CKS under 2019 bland annat genomfört ledarskapsutbildningen för kommunala chefer, nätverksträffar och en samverkansdag tillsammans med Linköpings kommun. Allt det här och  mycket mer om vår forskning och det som publicerats kan du läsa om i CKS verksamhetsberättelse 2019.