CMTS kursutbud

Här hittar du CMTS kursutbud. Kurserna behandlar olika aspekter av relationen människa – teknik – samhälle. Vissa av kurserna är obligatoriska, andra valbara och frivilliga.

Kurser

Foto Anna Nilsen

TGTU82             genus och mångfald i applikationsutveckling

TGTU35             Introduktionskurs för universitetsstudier

TGTU79             IT-rätt och etik

TGTU83             Vetenskapsteori

TGTU01             Teknik och etik

TGTU56             Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker

TGTU58             Introduktion till examensarbete

TGTU62             Professionella verktyg

TGTU91             Retorik i teori och praktik

TRTE20              Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring

TGTU59             Den globala klimatförändringen

TQTB33             Examensarbete

TRTE16              Grundläggande miljökemiska principer

TRTE18              Biogasprocessen

TNSL02              Samhällsplanering

TGTU37             Teknikens utveckling i samhällsperspektiv

TGTU49             Teknikhistoria