Här hittar du CMTS kursutbud: kurser i kommunikation, etik, samhällsvetenskap, genus och miljövetenskap.

Foto Anna Nilsen

Valbara kurser

TGTU49 Teknikhistoria

TGTU59 Den globala klimatförändringen

TGTU84 Mångfald och genus i teknikutveckling

TGTU94 Teknik och etik

TGTU91 Retorik i teori och praktik

TGTU94 Teknik och etik

TGTU95 Vetenskapens och teknikens filosofi

TGTU99 AI och etik

TRTE18 Biogasprocessen

TRTE20 Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring

CMTS erbjuder även kurser Hållbar studiesituation (TGTU96), en frivillig kurs som ges på distans.

Obligatoriska kurser

TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker (Kandidat i matematik)

TGTU58 Introduktion till examensarbete (Högskoleingenjör i maskinteknik

TGTU79 IT-rätt och etik (Civilingenjör i informationsteknologi)

TGTU82 Mångfald och genus inom applikationsutveckling (Civilingenjör i informationsteknologi)

TGTU86 Vetenskaplig kommunikation och etik (Civilingenjör i informationsteknologi)

TGTU97 Logistik i ett samhällsperspektiv (Kandidat i Samhällets logistik)

TNSL02 Samhällsplanering (Kandidat i Samhällets logistik)