CETIS har tagit fram diskussionsbilder, concept cartoons för flera områden inom teknikämnet och för grundskolans alla stadier samt för gymnasiet. Dessa kan användas när elverna ska diskutera teknikens roll, för till exempel hållbar utveckling. 

Med concept cartoons eller begreppsbubblor får du igång elevernas diskussioner till exempel om teknikens roll om hållbar utveckling, om drivkrafter för teknisk utveckling och hur man tänker om tekniken som finns omkring oss och kan användas som diskussionsmaterial. Bland andra Concept cartoons finns Drivkrafter bakom teknisk förändring. Här kan man diskutera drivkrafter bakom teknikens förändring, till exempel stora förändringar som tekniken genomgått och de sätt som detta förändrat samhället på och vice versa.

Concept cartoons är serieteckningar som uttrycker tankar om olika fenomen eller tekniska sammanhang i vardagen. Eleverna fördjupar sig i ett visst ämne eller fråga genom att utbyta idéer med varandra. 
 

Ungdomar står och diskuterar teknikens roll för HU.

Ungdomar diskuterar tekniken i samhället och varför den är sådan.CETIS concept cartoons passar för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor kring flera områden och i olika stadier. 

På Skolverkets sida Lärportalen  hittar du dem under ämnet Teknik i momentet Fördjupning. Där kan du ladda ner förklaranade texter och förslag på hur du arbetar med begreppsbubblor. 

Ungdomar står och diskuterar tekniken omkring oss.