02 maj 2016

183 studentbostäder kommer att byggas i Vallastaden, stadsdelen
som byggs i direkt anslutning till Campus Valla. De ska vara klara 2017.

 Studentbostäder i VallastadenDet berättade Studentbostäders VD Simon Helmér vid en lunchföreläsning. Stadsdelen växer fram för varje dag som går och i september 2017 ska den första etappen vara färdig och presenteras vid Linköpings Bo- och samhällsbyggnadsexpo.

Två kollektivhus byggs

Av de 183 studentlägenheterna är de flesta enrumslägenheter på cirka 20 kvadratmeter. Även några tvåor byggs på runt 35 kvadrat. Dessutom byggs två kollektivhus, på 15 rum vardera, för studenter där rummen är något mindre och det istället satsas mer på gemensamma vardagsrum, studiedelar och kök.

– Kanske blir ett av husen vikt för de nya studenterna och det andra ett mer blandat hus så att vi får större integration mellan utbildningarna, sade Simon Helmér.

Syrisk-ortodox kyrka i Vallastaden

Skiss från VallastadenTotalt kommer tusen bostäder att byggas i Vallastaden. Det blir en blandad, tät och brokig bebyggelse med ekologiska lösningar och med allt från hyresrätter till villor. När allt står klart kommer bland annat två förskolor, en skola, äldreomsorg och en syrisk-ortodox kyrka att finnas i området. Stadsdelen blir också ett första initiativ till att bygga ihop universitetet och Mjärdevi med Linköpings centrala delar.

Linköpings universitet har sedan starten varit involverat i Vallastadsplanerna och fortsätter vara det. I ett tidigt skede arrangerades workshopcaféer där forskare, kommuntjänstemän och branschfolk bjöds in för att komma med idéer som skulle kunna genereras i Vallastadsbygget. En intern arbetsgrupp vid LiU arbetar också med koordinering av frågor som rör Vallastaden, och LiU-forskare följer utvecklingen av stadsdelen.

"Häftig stadsdel"

Arrangörer för lunchföreläsningen var bland annat studentföreningen Navitas som arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Vallastaden ligger inom vårt intresseområde eftersom satsningen, inte minst på gröna och sociala hållbarhetsfrågor, får stor plats, säger Anton Berggren som pluggar industriell ekonomi och är aktiv i Navitas.

Skiss på studenthus i VallastadenIntresset för föreläsningen var stort bland studenterna.

– Det är ju en häftig stadsdel med massa spännande lösningar. Folk är nyfikna på vad som händer, många cyklar förbi där, säger Anton Berggren som själv kan tänka sig att flytta dit.

– Till och med betala lite mer för att bo där, säger han.

Vallastaden

Bilder: Okidoki arkitekter och Dinell Johansson (de två bilderna som visar två av studenthusen).