09 mars 2016

– Känslan av att öppna en bok och förstå att det är flera hundra år sedan någon gjorde det senast, den är häftig. Eller att läsa ett privat brev från 1700-talet. Det finns hur mycket som helst att upptäcka!

Personer söker i historiska arkivFoto: Claes Westling

Claes Westling är förste arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena och en av lärarna i kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” som Linköpings universitet ger för första gången hösten 2016.

Samarbete mellan Linköpings universitet och Landsarkivet

Kursen är ett samarbete mellan historia vid Linköpings universitet och Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena. Idén om att forma en sådan här kurs har funnits under flera år. Det finns många utbildningar för arkivarier, men de har ofta fokus på nutida och framtida arkiv.

– Det finns ett stort behov av att få kunskap om hur historiska arkiv är uppbyggda och hur man söker i dem. De historiska arkiven är i vissa fall organiserade på ett annat sätt än vad vi är vana vid idag och det krävs både teoretiska kunskaper och praktisk vana att leta i arkiven för att hitta rätt, säger Björn Ivarsson Lilieblad, studierektor i historia vid Linköpings universitet. 

All undervisning nära källmaterialet

All undervisning sker på plats i landsarkivet där närmare sex hyllmil arkivhandlingar, från medeltiden fram till våra egna dagar förvaras. Här samlas arkiv från Östergötland, Småland och Öland. Materialet har stor bredd. Här finns exempelvis kyrkoarkiv, domstolsarkiv, statliga skol- och sjukhusarkiv och arkiv från domkapitel, länsstyrelser och kronofogdar. Men även gårdsarkiv, privata arkiv och företagsarkiv.
– Arkiven berättar mycket av samhällets historia och vi vill med den här kursen ge en översikt över hela området: hur förvaltningen fungerat och vad som finns att hitta. Tanken är att ge en helhetsbild för att kursens studenter ska förstå sammanhanget och hitta nya vägar i sitt arbete, säger Claes Westling.

Arkiven en del av vårt kulturarv

Kursen ger grundläggande kunskaper om det offentliga arkivväsendets framväxt och organisation och vilka lagar och regler som styrt. Den belyser också hur olika tiders arkiv, som en del av vårt kulturarv, ska förstås och tolkas. Kursen ger även kunskaper om hur arkiven kan användas för att söka svar på frågor om det förflutna. Ett kursmoment handlar om att läsa och tolka gammal handstil. Inom kursen arbetar studenterna med ett utvalt projekt under handledning av historiker och arkivarier.

Få arkiv har digitaliserats

Trots att allt fler källor digitaliseras och läggs in i databaser, är det fortfarande bara en bråkdel som gjorts tillgängligt digitalt. För Riksarkivets samlingar är det ungefär tre procent som digitaliserats och resterande 97 procent finns bara i pappersform.
Kursen vänder sig till lärare inom grund- och gymnasieskolan, forskare, studenter, historiker och arkivarier, men också till personer som släktforskar eller är verksamma inom hembygdsföreningar och lokalhistoriska projekt.

– De som är intresserade av samhället och hur det fungerar idag och gjorde förr, hittar något om nästan allt i arkiven, säger Claes Westling.

Vadstena slott


Mer om kursen