Kursbild: Att arbeta med historiska arkiv

Att arbeta med historiska arkiv, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Vadstena

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

De historiska arkiven i Sverige går tillbaka ända till medeltiden och berättar om samhällsutveckling och offentlig förvaltning men också om personliga öden. De är en skatt att ösa ur men det gäller att veta var du ska börja.

Här tar kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” sin utgångspunkt som blickar bortom enstaka mantalslängder och kyrkböcker. Vad kan de statliga arkiven berätta om samhällsutvecklingen och människors villkor genom tiderna? Och vilka frågor kan du finna svar på i domkapitel och kronofogdelängder?

Sverige har en lång tradition av offentlig förvaltning och arkiv. Staten var före 1863 den enda aktören i förvaltningen, men när kommuner och landsting skapades överflyttades vissa funktioner och deras arkiv till dem. Riksarkivet har ansvar för det statliga arkivmaterialet och förvarar idag cirka 75 mil handlingar.

Kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” utförs i samarbete med Landsarkivet i Vadstena, som är en av Riksarkivets avdelningar och en av landets största arkivdepåer med närmare sex hyllmil arkivhandlingar från medeltiden fram till våra egna dagar. Här har arkivmaterial för Östergötland, Småland och Öland samlats.

Undervisningen sker på helger ungefär en gång i månaden. Ett antal träffar sker på Landsarkivet i Vadstena men undervisning ges även på Linköpings universitet, Campus Valla. Mellan kursträffarna arbetar du med uppgifter baserat på kursens litteratur och föreläsningar samt driver ett eget projekt.

Den här kursen riktar sig till dig som undervisar inom historia och som på det här sättet vill fördjupa dina ämneskunskaper eller skapa ett eget undervisningsmaterial inom grund- och gymnasieskolan. Den vänder sig också till dig som studerar, arbetar som arkivarie, historiker eller forskare. Eller så finns du inom kultur- och museisfären och vill hitta källmaterial till ett särskilt projekt. Vi vänder oss också till dig som ägnar dig åt släktforskning eller hembygdsforskning, liksom lokalhistoriska projekt.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

Relaterat material

En unik examen