Helena Hemmingsson vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) medverkar tillsammans med 16 forskare från Svenska nätverket för handikappforskare i en debattartikel om LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Rullstol

"Regeringen måste återta makten över LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare i Svenska nätverket för handikappforskare". 

Så inleds debattartikeln i Svenska Dagbladet den 30 november 2015.

Forskare: LSS-reformen har urholkats

Relaterat innehåll