Arbetsterapiforskning

En kvinna och en rullstolsbunden man
Peter Karlsson, Svarteld

Arbetsterapiforskning vid Linköpings universitet fokuserar på funktionshinder i vardagsliv och omfattar både barn och unga, vuxna och de allra äldsta.

Övergripande handlar forskningen om aktivitet och delaktighet i vardagen i relation till omgivningens krav och hur samspelet mellan person, aktivitet och miljö kan förstås, förändras och mötas. Flera forskar om teknik som möjlighet och hinder för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinder i skola utifrån ett elevperspektiv samt arbetslivsinriktad rehabilitering är andra viktiga forskningsområden. Forskningen har stor samhällsrelevans och syftar till att öka möjligheter för personers aktivitet och delaktighet i skola, boende och arbete.

Inom Arbetsterapiforskningen finns fyra olika forskningsteman med tillhörande forskningsprojekt.

Vi har också två fristående forskningsprojekt, som inte ingår i något tema.

Ung och digital
Visa/dölj innehåll

Projekt inom Ung och digital
Visa/dölj innehåll

Funktionshinder i skolan
Visa/dölj innehåll

Projekt inom Funktionshinder i skolan
Visa/dölj innehåll

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Visa/dölj innehåll

Projekt inom Arbetslivsinriktad rehabilitering
Visa/dölj innehåll

Aktivitet och delaktighet bland äldre personer
Visa/dölj innehåll

Projekt inom Aktivitet och delaktighet bland äldre personer
Visa/dölj innehåll

Fristående forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Fler nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll