Arbetsterapiforskning

Närbild på en hand som håller i en röd pusselbit vid ett bord. Under handen ligger flera vita pusselbitar.
Peter Karlsson, Svarteld

Forskningen inom arbetsterapi vid Linköpings universitet fokuserar övergripande på hur individens resurser, aktivitet och miljö interagerar för att möjliggöra hälsa under hela livsspannet. Den genererade kunskapen har stor samhällsrelevans och syftar till att öka möjligheter för personers aktivitet och delaktighet i skola, boende och arbete.

Arbetsterapiforskning vid Linköpings universitet bedrivs i tre olika forskargrupper;

  • Ung och delaktig (YoPa) där centrala delar är samspelet mellan barn och unga och deras möjligheter till delaktighet i hem, skola och vidare sysselsättning
  • Sustainable Work and Every Day Life (SWEDEwork) har fokus på individens förutsättningar för ett fungerande arbetsliv och utformar personcentrerade interventioner inom medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Fokus på de allra äldsta har forskargruppen Delaktighet för äldre personer (PiL) som undersöker meningsfulla aktiviteter i samhället för personer över 65

Dessutom finns profilområden som förenar de tre forskargrupperna med en gemensam expertkompetens och satsning. Nuvarande profilområden är instrumentutveckling inom arbetsterapi samt e-hälsa i patient-/klientnära forskning. 

Forskargrupper inom området arbetsterapi

Forskare inom arbetsterapi

Nyheter

Organisation