Arbetsterapiforskning

Närbild på en hand som håller i en röd pusselbit vid ett bord. Under handen ligger flera vita pusselbitar.
Peter Karlsson, Svarteld

Forskningen inom arbetsterapi vid Linköpings universitet fokuserar övergripande på hur individens resurser, aktivitet och miljö interagerar för att möjliggöra hälsa under hela livsspannet. Den genererade kunskapen har stor samhällsrelevans och syftar till att öka möjligheter för personers aktivitet och delaktighet i skola, boende och arbete.

Arbetsterapiforskning vid Linköpings universitet bedrivs i tre olika forskargrupper;

  • Ung och delaktig (YoPa) där centrala delar är samspelet mellan barn och unga och deras möjligheter till delaktighet i hem, skola och vidare sysselsättning
  • Sustainable Work and Every Day Life (SWEDEwork) har fokus på individens förutsättningar för ett fungerande arbetsliv och utformar personcentrerade interventioner inom medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Fokus på de allra äldsta har forskargruppen Delaktighet för äldre personer (PiL) som undersöker meningsfulla aktiviteter i samhället för personer över 65

Dessutom finns profilområden som förenar de tre forskargrupperna med en gemensam expertkompetens och satsning. Nuvarande profilområden är instrumentutveckling inom arbetsterapi samt e-hälsa i patient-/klientnära forskning. 

SWEDEwork

SWEdigs

PiL

Forskare inom arbetsterapi

Nyheter

Person håller i mobiltelefon på ett kontor. I mobiltelefonen är appen SWEPPE öppen.

Forskningsbaserad app ska underlätta återgång efter sjukskrivning

En femtedel av befolkningen i Europa lever med långvarig smärta. LiU-forskare Mathilda Björk har studerat förhållandet mellan smärta och arbetsliv och hur digitala verktyg kan användas i återgång till arbetslivet.

En man håller på att kliva ut ur bil, håller sig för ryggen och ansiktsuttrycket visar obehag.

App-stöd för att hantera långvarig smärta

En ny app för personer med långvarig smärta har utvecklats och är redo att testas i ett pilotprojekt. Forskarna har som mål att personer med långvarig smärta ska få ett användbart verktyg för att kunna hantera sin smärta i både arbetsliv och vardag.

Barn som sitter i soffan med läsplattor.

Digitalisering svår för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning behöver mer stöd för att kunna vara delaktiga i den pågående snabba digitaliseringen. Det finns hinder, men också stora möjligheter, visar Kristin Alfredsson Ågren i sin avhandling.

Organisation