Två studier har genomförts som på var sitt sätt belyser skillnaden mellan privata och beskattningsbara transaktioner.

"Shaping Taxpayers: Values in action at the Swedish tax agency" är ett resultat av den andra studien. Boken adresserar de praktiker och värderingar Skatteverket använder när de definierar beskattningsbara kostnader. Ett av verkets mest omfattande riskanalysprojekt om kostnadsavdrag följdes etnografiskt från ide till rapport: från planeringsstadiet, genom kunskapsinhämtande, under analysen, till presentation för management och verksledning.

Den andra studien fokuserar på skatt av tjänster. Skatterättsligt bör alla tjänstebyten beskattas, oavsett ersättning. I artikeln "'Common sense' at the Swedish Tax Agency. Transactional dimensions separating taxable and tax-free income" belyses vilka värderingar som å ena sidan präglar marknadstjänster (beskattningsbara) och å andra sidan hjälp och byten mellan människor (som uttryck för mänskliga relationer).

Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfonds satsning på skatteforskning.

Relaterat innehåll