Tema Teknik och social förändring (TEMAT)

Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället.

Vi studerar exempelvis teknikens betydelse för våra vardagsliv och för hur vi uppfattar och förstår oss själva och vår omvärld. Central i vår forskning är också frågan om hur värden och normer uttrycks, förhandlas, transformeras och förstärks i olika praktiker och sammanhang när teknik utvecklas och används.

Tema Ts forskning är uppdelad i tre breda programområden. I programområdet P6: Kropp, kunskap, subjektivitet studerar teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. P6 undersöker dessa teman från sociala, kulturella, filosofiska och etiska perspektiv, och bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier.

Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö - STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt.

Utöver att bedriva forskning ansvarar Tema T för forskarutbildningen i Teknik och social förändring. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram i samhällsplanering samt exempelvis kurser inom vetenskapsteori, teknikhistoria och medicinsk humaniora. Medarbetare vid Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Tema T är värd för Centrum för Människa, Teknik och Samhälle (CMTS), som arbetar för att samhällsvetenskap och humaniora integreras i ingenjörsutbildningarna vid LiU. Tema T är även värd för Centrum för Medicinsk Humaniora och Bioetik (CMHB); ett tvärfakultetligt centrum vid LiU som arbetar för att samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom medicinsk humaniora och bioetik.

Forskning

Centrum

Forskarutbildning

Utbildning 

Vi undervisar inom samhällsplanering, olika perspektiv på teknik, vetenskap och medicin samt inom vetenskapsteori och metod. Fokus ligger på att bidra med en vidgad syn inom de områden vi undervisar i.

Våra största utbildningsuppdrag ligger inom kandidatprogrammet i Samhällsplanering och det internationella masterprogrammet i Strategic Urban and Regional Planning. Programmen kombinerar teoretiska perspektiv på planering med praktik med särskilt fokus på hur olika aspekter av hållbarhet och andra utmaningar kan hanteras i utvecklingen av våra samhällen.

Vi ansvarar också för kurser i vetenskapsteori och metod på lärarprogrammet. Tillsammans med Centrum för människa, teknik och samhälle (CMTS) ges därtill en kurs i teknikhistoria för studenter vid teknisk fakultet, samt kurser i samhällsplanering och teknikens utveckling i ett samhällsperspektiv för studenter på kandidatprogrammet Samhällets logistik. Tema T samarbetar även med Tema Miljöförändring kring ett antal kurser inom mastersprogrammet ”Science for Sustainable Development”.

Medarbetare vid Tema T undervisar också på flera andra utbildningsprogram vid filosofisk, utbildningsvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet.

Nyheter

Gruppbild med doktorander

Internat med plats för akademisk och personlig utveckling

Vivekas kunskapsinternat fortsätter att inspirera doktorander med en kombination av praktiska workshops, intellektuella samtal och en stark gemenskap.

Familjen Kamprads stiftelse stöttar forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Kvinnlig forskare.

Regionerna vill ha lokal nytta med produktion av biogas

Hur når biogasen sin marknad? Doktoranden Nancy Brett har noterat skillnader i hur olika regioner i Sverige ser på biogasen. Enligt hennes analys kan gödseln som blir kvar, bli lika viktig som gasen i framtiden.

porträtt av två kvinnliga forskare.

Postcovid fick forskarna att kombinera olika perspektiv

I spåren av covidpandemin följde en ny utmaning: postcovid. I ett stort forskningsprojekt arbetar forskare på tvärs över områdesgränser för att förstå postcovid ur många olika aspekter. Samtidigt forskar de om den tvärvetenskapliga processen i sig.

Panelsamtal under vetenskaplig salong

Framtidens kvinnohälsa i ljuset under vetenskaplig salong

Ett entusiastiskt sällskap samlades på Munkkällaren för Centrum för medicinsk humaniora och bioetiks vetenskapliga salong. Med temat "framtidens kvinnohälsa" deltog över 30 gäster för att få inspiration, knyta kontakter och diskutera möjligheter.

En grön fot.

Forskning kring hållbar utveckling får 14,7 miljoner

Det statliga forskningsrådet, Formas, delar ut totalt 630 miljoner kronor i stöd till 189 forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Fem forskare vid Linköpings universitet får pengar.

Publikationer

Senaste publikationer

2024

Kristin Zeiler, Sofia Morberg Jämterud, Anna Bredström, Anestis Divanoglou, Richard Levi (2024) A Qualitative Phenomenological Philosophy Analysis of Affectivity and Temporality in Experiences of COVID-19 and Remaining Symptoms after COVID-19 in Sweden Journal of Medical Humanities Vidare till DOI
Marko Marila (2024) Suomalaisen ydinvoimavastaisuuden perintöarkeologiaa Muinaistutkija, Vol. 2, s. 5-24
Marko Marila (2024) Pessi Manner ja Uraanivapaa Suomi Mustekala
Alexandra Calvén, Janneke van der Leer, Kerstin Sernhed, Wiktoria Glad (2024) From vision to reality - integrating energy goals in the development of a new urban district in Sweden eceee 2024 Summer Study Proceedings: Sustainable, safe & secure through demand reduction
Felipe León (2024) Karl Löwith on the I-thou relation and interpersonal proximity Continental philosophy review Vidare till DOI
Hilda Wenander (2024) Whose visions and goals for sustainability? Planning, participation and depoliticisation in new urban neighbourhoods in Sweden Cities, Vol. 152, Artikel 105202 Vidare till DOI
Alexandra Kapeller, Marjolein de Boer (2024) Self-Testing for Dementia: A Phenomenological Analysis of Fear Journal of Medical Humanities Vidare till DOI
Kajsa Ellegård (2024) Time Introducing Human Geography, s. 48-61

Kalendarium 

27 augusti 2024

Planning in Transition: föreläsning med Mimi Sheller, Worcester Polytechnic Institute (USA)

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, plan 2, ingång 37, Temahuset, campus Valla, och Zoom

Mimi Sheller, dekan för The Global School vid Worcester Polytechnic Institute, USA, är inbjuden talare vid föreläsningsserien Planning in Transition vid Tema Teknik och social förändring. Föreläsningens titel är “How can sustainable mobilities be made more just?” och hålls på engelska. Delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

Kontakt & medarbetare

Ledningsgrupp

Administration och ledningsstöd

Medarbetare

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress
Linköpings universitet, Institutionen för Tema, 581 83 Linköping

Relaterat innehåll