Johanna är doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och forskar om hur kvalitet formas i vuxenutbildning.

Porträttfoto av Johanna Mufic.Johanna Mufic.

Vilket ämne doktorerar du inom och vad handlar din forskning om?

- Jag doktorerar i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och skriver om hur kvalitet formas i vuxenutbildning. Som en del i mitt avhandlingsarbete har jag följt en av Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar i Komvux och observerat granskningsmöten mellan skolinspektörer och huvudmän, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Varför doktorerar du?

- Jag doktorerar för att jag älskar att skriva, läsa och lära mig nya saker och för att det är en fantastisk möjlighet att verkligen fördjupa sig inom ett ämne och få chans att dela med sig av det man lär sig.

Hur är det att doktorera ? 

- Jag tycker att det är fantastiskt roligt! Jag får stöd och konstruktiv kritik av mina handledare, vilket gör att jag känner att jag utvecklas hela tiden. Dessutom finns det möjlighet att ta del av andras forskning och dela med sig av sin egen forskning på internationella konferenser. Det är mycket "frihet under ansvar" som gäller och det finns hela tiden deadlines att förhålla sig till.

Vad ska du göra efter examen?

- Jag hoppas att jag får möjlighet att fortsätta inom akademin och forska mer om kvalitet och vuxenutbildning.