11 mars 2015

Combitech och Norrköpings kommun har förmått Whirlpool att
donera sitt avancerade EMC-labb till LiU. Labbet ska i första hand
användas för utbildningar i elektronikdesign.

Michael Hörnquist, professor och proprefekt på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN.I ett EMC-labb, där EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet, är det möjligt att kontrollera att elektrisk utrustning kan fungera i sin omgivning utan att orsaka störningar på annan utrustning. Det labb som funnits i Whirlpools anläggning i Norrköping doneras nu till LiU och ska flyttas över till lokalerna vid Campus Norrköping.
- Labbet gör det möjligt att ha laborationer i avancerad miljö och ökar kvaliteten i undervisningen. Dessutom hoppas vi att det intensifierade samarbetet med Combitech ska leda till ökad samverkan och gemensamma forskningsprojekt, säger Michael Hörnquist, professor och proprefekt på Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Donationen i hamn

I januari 2014 beslutade ledningen för Whirlpool att flytta utveckling och tillverkning av mikrovågsugnar från Norrköping till företagens andra enheter i Italien, USA och Kina. Combitech har anlitats för att hjälpa till att överföra kompetens i samband med omlokaliseringen.
- Combitech har tillsammans med Norrköpings kommun arbetat under en lång tid för att donationen ska bli verklighet och det fantastiskt att vi nu är i hamn. Studenterna på LiU får nu tillgång till ett av de större labben bland svenska universitet och högskolor, säger Christoffer Eek, affärsutvecklare på Combitech i ett pressmeddelande.


Publicerad 2015-03-11