12 november 2015

En av fem gymnasieelever i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och exploatering. Det visar en intervjustudie utförd vid Linköpings och Lunds universitet samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Undersökningen är gjord bland ett representativt urval av närmare 6 000 gymnasieelever, som berättat om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten redovisas i den nyutkomna rapporten ”Det gäller en av fem”.

Från Linköpings universitet har tre forskare i barn- och ungdomspsykiatri medverkat, Carl Göran Svedin, Linda S Jonsson och Marie Wadsby.

Det är den tredje stora undersökning som gjorts av samma forskargrupp. De tidigare genomfördes 2004 och 2009.

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar skapar ett stort lidande för alla de som utsätts, och risken för ohälsa och psykosociala problem ökar. Föräldrar, syskon, släktingar och vänner påverkas också starkt. Sexuella övergrepp medför dessutom stora kostnader för samhället, till exempel för socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och rättssystemet.

Ladda ner rapporten


Åke Hjelm 2015-11-12

Taggar