Rebecca Petrini tog examen från möbeltapetseringsprogrammet 2018. Hon sökte till Malmstens LiU för att hitta sin identitet som hantverkare. Det blev en resa där hon framförallt fann formgivning och lusten att arbeta med nyskapande. I dag är hon kvar på Malmstens som lärare.

Ung kvinna med måttband runt halsen i verkstadsmiljöRebecca Petrini, alumn från möbeltapetseringsprogrammet. Foto Mabel Selin

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som adjunkt på Malmstens LiU och på Svenskt Tenns sömnadsateljé. Dessutom har jag en enskild firma för mindre projekt.

Vad gör du, beskriv ditt arbete!

– Som lärare på kandidatprogrammet i tapetsering har jag undervisning och handledning. Jag håller även textila workshops och andra textila moment för alla studenter som går här. Jag håller föreläsningar och handleder arbetet framåt med studenternas projektmöbler där jag försöker utmana dem att hitta egna lösningar. Jag vill bidra till att de blir så bra de bara kan i varje enskilt projekt!

– I mitt jobb gäller det att vara påhittig och lösningsorienterad från olika utgångspunkter och perspektiv. Jag tycker att det är väldigt roligt att vara i andras kreativa processer och att vara i flera processer samtidigt. Efter att jag tog examen jobbade jag en del med utbildning på grundskola och upptäckte att jag fick utlopp för min egen kreativitet genom att dyka ner i andras projekt.

– På Svenskt Tenn jobbar jag med interiör sömnad. Det handlar om olika beställningsjobb framförallt inom gardinmakeri.

Vad är det viktigaste du har med dig från utbildningen på Malmstens LiU?

– Det är jättemycket såklart. Jag lärde mig att bli väldigt självständig och att hitta mina egna vägar. Det var mycket därför jag sökte. Jag hade gått som lärling hos en tapetserare innan och sökte mig till Malmstens för att hitta min egen identitet som hantverkare. Men det visade sig bli en resa där jag framförallt fann formgivning och lusten att arbeta med nyskapande.

– Den större bilden jag fick med mig är kanske viktigast av allt. Där arbetet med möbler står i fokus men flera intresseområden och kompetenser får mötas. Dels genom kombinationen teoretisk och praktisk undervisning men också genom studenternas nära relation till varandra i och över programmen. Allt kommer samman, det är som en kittel av kreativitet, engagemang och passion. Kontakten, samtalen och samarbetena med mina kursare var en outtömlig källa till funderingar, idéer och inspiration. Flera är fortsatt viktiga bollplank för mig idag.

Kandidatprogram i möbeltapetsering