EndNote

EndNote är ett referenshanteringsprogram med vilket du enkelt kan spara och hantera dina referenser och sedan infoga dem i dokument du skriver i ett ordbehandlingsprogram.

I EndNote kan du:

  • importera referenser direkt från bibliografiska databaser
  • skapa en sökbar databas med dina referenser
  • infoga referenser i till exempel ett Word-dokument
  • göra en referenslista till din uppsats

Använda EndNote

  • EndNote Desktop: LiU har ett siteavtal för EndNote. Detta innebär att alla anställda och studenter kan få tillgång till programvaran.
  • EndNote Online är en webbversion av kontot som ingår i avtalet. EndNote Online kan kopplas till ditt bibliotek i EndNote Desktop för att också kunna lagra dina referenser på nätet som en säkerhetskopia. Du kan också använda dina referenser i EndNote på flera datorer och surfplattor etcetera.
  • Linköpings universitetsbibliotek erbjuder introduktioner i EndNote Desktop för anställda och studenter vid Linköpings universitet.

EndNote Desktop

Åtkomst till EndNote Desktop för anställda och studenter vid LiU: 

Program och licenser/EndNote

EndNote Online

Skapa konto/logga in i EndNote Online

Vanliga frågor

Vi har sammanställt en sida med de vanligaste frågorna och svaren om EndNote. Se avdelningen Citera & referera på:
Frågor och svar

Guider till EndNote
Visa/dölj innehåll

Guide till EndNote X9 (Linköpings universitet)
Alfasoft (Support via svensk återförsäljare av EndNote Desktop)
EndNote Training (guider och instruktionsfilmer)
EndNote Frequently Asked Questions

EndNote Community Forum
EndNote X9 Guide (KIB)
EndNote Online Guide (KIB)

Introduktioner och kontakt
Visa/dölj innehåll

Medicinska biblioteket erbjuder regelbundet öppna introduktioner i EndNote. LiU-anställda och LiU-studenter har även möjlighet att boka en introduktion. 

Öppna introduktioner på Medicinska biblioteket vt 2020

Med anledning av att LiU gått över till distansläge som en följd av det nya coronaviruset, är vårterminens tillfällen av öppna introduktioner inställda.

Boka introduktion

Som student eller anställd vid Linköpings universitet kan du boka en introduktion till EndNote:

Boka handledning

Gruppintroduktion & kontakt

Är ni en grupp studenter eller anställda som tillsammans vill boka en introduktion?  Eller om du har frågor kring EndNote av enklare karaktär kan du kontakta oss via mejl: 

biblioteket@liu.se

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se