25 februari 2016

Under tisdagen den 16 februari undertecknade LiU:s rektor Helen Dannetun ett strategiskt samverkansavtal med den globala telekomjätten Ericsson. ”Det är en stor förmån för oss och ett jätteviktigt samarbete” sa Sara Mazur, chef för Ericsson Research.

Helen Dannetun och Sara MazurLinköpings universitet och Ericsson har egentligen kilat stadigt ganska länge och har varit grannar i minst 20 år. Så länge har också samarbetet pågått. Det har handlat om examensarbeten, projektarbeten, forskarutbyten och inte minst har LiU försett grannen på andra sidan vägen med kompetens, såväl av nyexaminerade från grundutbildningarna som doktorer. Under tisdagen formaliserades samverkan ytterligare i ett strategiskt avtal som sträcker sig 10 år framåt i tiden.


– Vi är ett globalt bolag som har forskning på många platser i världen, men en hel del är koncentrerat till Sverige. De viktigaste universiteten för oss är KTH, Chalmers, Linköpings- och Lunds universitet – utan någon inbördes ordning, sa Sara Mazur.

Internet of things står för ökningen

Enligt Ericssons prognoser kommer vi år 2020 att ha 26 miljarder uppkopplade enheter i världen och den stora ökningen finns inom området maskin till maskin, det som kallas Internet of things.

– Allt som har nytta av att vara uppkopplat kommer att vara det – allt som innehåller någon form av intelligens - kaffekokare, bilar, kylskåp – ja det mesta, sa Sara Mazur.

Alla uppkopplade enheter och de tjänster som hänger samman med dem ställer naturligtvis helt nya krav på näten som högre hastighet, ökad kapacitet, större tillgänglighet och bättre säkerhet.

– Men vi har lyckats utveckla fyra generationer mobilnät och kommer att lyckas även med den femte generationen – gärna tillsammans med Linköpings universitet, sa Sara Mazur.

Kraftsamling i regionen

Två stora satsningar i regionen lyftes också under de presentationer som föregick själva signeringen. Det är dels Ericssons stora datacenter, ett av tre i världen, som snart är färdigställt i Linköping, dels det stora forskningsprogrammet Wasp, Wallenberg Autonomous Systems Program där Ericsson är en av de stora intressenterna från industrin.

– Det är en fantastisk kraftsamling inom områden som fordon, robotar och människor, system av system och mjukvara, för om processorerna är datorsystemens hjärta är mjukvaran dess själ, sa Torbjörn Lundahl, chef för Ericssons nationella forskningssatsningar och ansvarig för Ericssons satsning 5G for Sweden.

En av de demonstratorer som ska byggas upp inom Wasp-programmet hoppas han ska bli den arena Ericsson och Saab gemensamt verkar för här i Linköping: Autonomous Research Arena, ARA.

– Vi kommer att kunna testa den uppkopplade staden, vi kan koppla upp hela Linköping och vi kan koppla upp event som Bråvallafestivalen, exemplifierade han.

Forskningssamarbete pågår

Flera exempel på forskningssamarbeten presenterades, som positionering och målföljning i trådlösa system, ett 20-årigt samarbete mellan LiU:s Fredrik Gustafsson och Ericssons Fredrik Gunnarsson. Samarbete inom innovation och kunskapsintegration mellan biträdande professor Nicolette Lakemond och Björn Andersson, chef för hardware management på Ericsson. Professor Mattias Villani beskrev också ett samarbetsprojekt där han med hjälp av statistiska metoder underlättar sökandet efter buggar i stora mängder programkod.

- Vi har haft en god samverkan med Ericsson i många år, inte minst på utbildningssidan. Närheten till industrin är viktig för våra studenter och vår forskning och det är värdefullt för oss att vi nu kan både bredda och fördjupa vårt samarbete, sa Helen Dannetun.

Varefter avtalet skrevs under till fanfar och applåder.

Fem strategiska avtal

Det strategiska samverkansavtalet var det femte i ordningen, förutom Ericsson har LiU tioåriga strategiska avtal med VTI, ABB, Saab och Tekniska verken.

Strategisk samverkan