Vi vet att allt fler människor kommer att bo i våra städer i framtiden. En stor utmaning som tillsammans med en förväntad befolkningsökning ställer höga krav på en hållbar samhällsplanering. Hur kan staden på ett hållbart vis integreras med industrin? Och hur integreras hållbarhet i planeringen utifrån ett socialt- miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv?

Universitetslektor Sara Gustafsson belyser utmaningar och lyfter möjligheter baserat på forskningsresultat samt presenterar tankar på vad olika aktörer kan göra för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling i Norrköping. Se föreläsning här: