Vid Linköpings universitet bedrivs bred forskning inom ämnet energi. Nedan hittar du några experter som kan svara på just dina frågor om energi.

Energi finns överallt. Landskap med solnedgång

Saknar du en expert inom ett specifikt ämne, kontakta presstjänsten vid Linköpings universitet på press@liu.se.

Energisystem, energieffektivisering och elpriser
Louise Ödlund, professor, louise.odlund@liu.se, 013-28 44 91

Energiomställning
Harald Rohracher, professor, harald.rohracher@liu.se, 013-28 29 75

Geopolitisk osäkerhet på energimarknaden och ekonomisk tillväxt
Gazi Salah Uddin, biträdande professor, gazi.salah.uddin@liu.se, 013-28 22 01 (endast engelska)

Förnybar energi och biogaslösningar
Jonas Ammenberg, universitetslektor, jonas.ammenberg@liu.se, 013-28 16 79

Regionala energisystem med fokus på el-, transport- och fjärrvärmesektor

Danica Djuric Ilic, universitetslektor, danica.djuric.ilic@liu.se, 013-28 11 14

Fjärrvärme och hållbara städer
Dick Magnusson, universitetslektor, dick.magnusson@liu.se, 013-28 57 41

Energianvändning i hushåll och verksamheter
Kajsa Ellegård, professor emerita, kajsa.ellegard@liu.se, 013-28 58 36

Sociala och politiska aspekter för energi och energitransformation
Johan Nordensvärd, universitetslektor, johan.nordensvard@liu.se

Megaspel om energisystem
Ola Leifler, universitetslektor, ola.leifler@liu.se, 013-28 16 97

Styrmedel för effektiv energianvändning i industrin
Partik Thollander, professor, patrik.thollander@liu.se, 013-28 57 45